Najčešćih pitanja o korona virusu

1. Šta je novi korona virus?

Novi korona virus (CoV) je novi soj Korona virusa, nazvan Korona-virusna bolest 2019 (COVID-19). „CO“ znači korona, „VI“ za virus i „D“ za bolest.

COVID-19 je novi virus povezan sa istom porodicom virusa kao što su teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i neke vrste prehlada.


2. Kako se prenosi virus COVID-19?

Direktnim kontaktom sa respiratornim kapljicama zaražene osobe (nastaje kašljem i kihanjem) i dodirivanjem površina koje su kontaminirane virusom.

COVID-19 virus može preživjeti na površini nekoliko sati, ali ga jednostavna dezinfekciona sredstva mogu ubiti.


3. Koji su simptomi korona virusa?

Simptomi mogu biti povišena temperatura, kašalj i nedostatak daha. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća ili otežano disanje. Rjeđe bolest može biti fatalna.

Ovi simptomi su slični gripu ili prehladi, koji su mnogo češći od COVID-19. Zato je testiranje neophodno da bi se utvrdilo da li neko zaista ima COVID-19.

Ključne mjere prevencije su iste - učestalo pranje ruku i higijena disanja (prekrijte kašalj ili kihanje savijenim laktom ili maramicom, a zatim tu maramicu odbacite u zatvorenu kantu). Postoji i vakcina protiv gripa i zato je važno da pratite kalendar vakcinisanja za sebe i dijete.

Simptomi mogu biti povišena temperatura, kašalj i nedostatak daha. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća ili otežano disanje. Rjeđe bolest može biti fatalna.

Ukoliko imate navedene simptome, nije potrebno da idete u dom zdravlja ili bolnicu, već treba da se odmah obratite dežurnom epidemiologu na neki od telefona ispod.


4. Kako da izbjegnemo rizik od infekcije?

Ovo su 4 osnovne mjere predostrožnosti koje možete preduzeti da biste izbjegli infekciju

Često perite ruke sapunom
i vodom ili ih brišite vlažnim
maramicama na bazi alkohola.

Pokrijte usta i nos savijenim laktom ili maramicom, upotrijebite maramicu prilikom kašlja i kihanja, a nakon toga iskorišćenu maramicu bacite u zatvorenu
kantu.

Izbjegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade ili gripa.

Obratite se ljekaru ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete ili otežano dišete.
 

5. Da li treba da nosim medicinsku masku?

Upotreba medicinske maske savjetuje se ukoliko imate respiratorne simptome (kašalj, kihanje) prvenstveno da biste zaštitili druge. Ako nemate nikakve simptome, nema potrebe da nosite masku.

Ukoliko nosite masku, važno je da je pravilno koristite i skidate da bi vas efikasno zaštitila i kako biste izbjegli povećan rizik od prenošenja virusa.

Upotreba maske sama po sebi nije dovoljna za zaustavljanje infekcija i mora se kombinovati sa čestim pranjem ruku, prekrivanjem kihanja i kašljanja, te izbjegavanjem bliskog kontakta sa bilo kim ko ima simptome prehlade ili gripa.


6. Da li COVID-19 utiče na djecu?

Ovo je novi virus i još uvijek ne znamo dovoljno o tome kako utiče na djecu ili trudnice. Znamo da je moguće da su ljudi bilo kog uzrasta zaraženi virusom, ali do sada je bilo relativno malo prijavljenih slučajeva COVID-19 među djecom.
Virus je smrtonosan u rijetkim slučajevima, za sada uglavnom kod starijih ljudi sa hroničnim bolestima.


7. Šta da radim ako moje dijete ima simptome COVID-19?

Potražite ljekarsku pomoć, ali imajte na umu da je sezona gripa na Sjevernoj hemisferi.

Simptomi COVID-19, poput kašlja ili groznice, mogu biti slični simptomima gripa ili prehlade koji su mnogo češći.

Nastavite da održavate redovnu higijenu ruku i disajnih puteva.

Kao i kod drugih respiratornih infekcija poput gripa, na samom početku potražite medicinsku pomoć ukoliko vi
ili vaše dijete imate neki od simptoma.

Izbjegavajte odlazak na javna mjesta (radno mjesto, škole, javni prevoz) da spriječite širenje na druge.


8. Šta da radim ako član porodice pokaže simptome?

Ukoliko vi ili vaše dijete imate temperaturu, kašljete ili otežano dišete, treba rano da potražite medicinsku pomoć.

Razmislite o tome da na vrijeme obavijestite svog ljekara ukoliko ste putovali u područje gdje je prijavljen COVID-19 ili ako ste bili u bliskom kontaktu sa nekim ko je putovao u neko od ovih područja i ima respiratorne simptome.


9. Da li moje dijete treba da ostane kod kuće?

Ukoliko vaše dijete ima simptome, najprije potražite medicinsku pomoć i slijedite uputstva ljekara. Kao i kod drugih respiratornih infekcija poput gripa, vaše dijete treba da se odmara kod kuće sve dok ima simptome i da izbjegava odlazak na javna mjesta da biste druge zaštitili od širenja.

Osim ukoliko nisu izdati savjeti za javno zdravlje ili druga relevantna upozorenja ili zvanični savjeti koji se odnose na pohađanje nastave, a vaše dijete ne pokazuje simptome kao što su groznica ili kašalj, najbolje je da dijete ide u školu.

Umjesto da djecu držite van škole, naučite ih kako da pravilno održavaju higijenu ruku i disanja u školi i na drugim mjestima.

To uključuje redovno pranje ruku, prekrivanje kašlja ili kihanja savijenim laktom ili maramicom, koju nakon upotrebe treba baciti u zatvorenu kantu, ne dodirujući oči, usta ili nos.


10. Mogu li trudnice prenijeti korona virus na nerođenu djecu?

U ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da li se virus prenosi sa majke na bebu tokom trudnoće ili je to potencijalni uticaj koji može imati na bebu. Ovo se trenutno istražuje.

Trudnice bi trebalo da se pridržavaju odgovarajućih mjera predostrožnosti kako bi se zaštitile od izloženosti virusu i rano potraže ljekarsku pomoć ukoliko se pojave simptomi, poput povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja.


11. Da li je sigurno da majka doji ukoliko je zaražena korona virusom?

Sve majke u pogođenim i rizičnim oblastima koje imaju simptome povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja, treba rano da potraže ljekarsku pomoć i slijede uputstva ljekara.

Uzimajući u obzir prednosti dojenja i beznačajnu ulogu majčinog mlijeka u prenošenju drugih respiratornih virusa, majka može nastaviti da doji, primjenjujući sve neophodne mjere predostrožnosti.

Za simptomatske majke koje su dovoljno dobre za dojenje, to znači obavezno nošenje maske u blizini djeteta, tokom hranjenja, pranje ruku, prije i poslije kontakta sa djetetom (uključujući i hranjenje), i čišćenje / dezinfekciju kontaminiranih površina. Ovo bi sve trebalo primjenjivati u svim slučajevima kada neko sa potvrđenim ili sumnjivim COVID-19 komunicira sa drugima, uključujući djecu.

Ako je majka previše bolesna, trebalo bi je podstaknuti da ispušta mlijeko i daje ga djetetu čistom šoljicom ili kašičicom, pri tome primjenjujući mjere zaštite od infekcije.

HOME