ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

POKRET ZA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU;

Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 911

11. oktobar 2015.SADRŽAJ

1. MUSADIK BOROGOVAC v.s. SUAD KURTĆEHAJIĆ: Da li će Bošnjaci biti za UN ili za SPC/SANU definicije pojmova "NAROD i NACIJA"

2. KOMENTAR: PITANJE DEFINICIJA NACIJE I NARODA JE RIJEŠENO SA POTPISIVANJEM POVELJE UN

3. KOMENTAR: TRI PREDRATNA POKUŠAJA ALIJE IZETBEGOVIĆA DA BOSNU I HERCEGOVINU OSTAVI U VELIKOJ SRBIJI

4. ŠKOLA BOSANSKOG KONGRESA: NACIJA I NAROD, BOSANSTVO I BOŠNJAŠTVO

5. VELIKOSRBI KONTROLIŠU FEDERALNU TELEVIZIJU POMOĆU DUŠANKE JURIŠIĆ

6. VEĆINA UREDNIKA, RUKOVODILACA I VODITELJA MEDIJA U FEDERACIJI NISU MUSLIMANI

7. O BOŠNJAČKOM JEDINSTVU IZA IZDAJNIKA
 


Ovaj broj Glasnika se distribuira na preko 73,337 ispravnih adresa.1. MUSADIK BOROGOVAC v.s. SUAD KURTĆEHAJIĆ: Da li će Bošnjaci biti za UN ili za SPC/SANU definicije pojmova "NAROD i NACIJA"

Sarajevo, 7.10.2015.

MUSADIK BOROGOVAC: Historijske istine imaju manju snagu od političkih, a pogotovo pravnih, koje se uvažavaju kao USVOJENA volja živih ljudi o njihovom etničkom, vjerskom ili političkom identitetu. Književnik Meša Selimović je uzviknuo, parafraziram: "Moram li vam ponavljati da sam Srbin i da pripadam srpskoj književnosti?!" Otkud nekom pravo oduzeti to pravo Meši da bude Srbin ili meni da etnički (narodno) budem Bošnjak i pravno, po državljanstvu, Bosanac?!

Zaboravlja se da države imaju PRAVNU ISTINU: PASOŠ, to jest, DRŽAVLJANSTVO (ono što niti Milorad Dodik ne može birati) kao pravnu NACIJU koja u internacionalnom pravnom poretku jedino vrijedi. Jedino ta pravna istina, tj. važeće pravne definicije vrijede u ozbiljnim akademskim i profesionalnim odnosima - za razliku od historijskih, pjesničkih, emotivnih..., a ustvari srbofilnih (!) nastojanja da se poistovjete HISTORIJA i PRAVO tj. da se pravne istine srozaju u kaljugu historijskih nadmudrivanja.

Čudno je da jedan doktor prava (Suad Kurtćehajić) gubi vrijeme na "historijskim istinama" koje jesu simpatične i drage narodu, ali (PRAVNA) NACIJA je zajednica različitih NARODA (etnikuma), koji imaju različite religije, kulture itd. To jest, postoji Organizacija Ujedinjenih Nacija (ravnopravnih nacija) koja danas ima 197 članica, a ne oko 3.000 članica koliko bi ih bilo kada bi narodi bili nacije kao što je to u pravoslavlju i Izetbegovićevom pokretu pravoslavizacije Bošnjaka.

Dakle, UN bi imale oko 3000 članica kad bi ova pravoslavna doktrina po kojem je "narod=nacija" vladala pravnim institucijama u svijetu. Srećom, ta autokefalna pravoslavna crkvena dogma ne vlada internacionalnim pravnim sistemom, ali nažalost vlada kod nas u Bosni i Hercegovini; a u ovom slučaju na našu žalost, na našu štetu, prevladava i u nastojanjima jednog profesora doktora prava sa Univerziteta u Sarajevu, da se bude drag i simpatičan budalama! Sramota, profesore Kurtćehajiću!

Kad bi se mogao Narod (etničko, kulturno, vjerska kategorija) poistovjetiti sa Nacijom (pravna kategorija) - kao što je to u crkvenoj dogmi autokefalnog pravoslavlja - onda ne samo da bi UN činilo 3.000 članica (naroda), nego bi i JNA 1992. godine bila u pravu kada je tvrdila - suprotno Ustavu SFRJ - "da narodi, a ne republike, imaju pravo na samoopredjeljenje"! A ispravno je bilo, prema Ustavu SFRJ, "da republike i autonomne pokrajine uređuju svoje odnose na principu SUVERENE JEDNAKOSTI", a na osnovu čega su Republika BiH i druge republike nakon legalne disolucije SFR Jugoslavije (a ne ilegalne separacije republika, kako je tvrdio Beograd), imale i iskoristile pravo da proglase svoju samostalnost i kao takve budu priznate na najvišem internacionalnom nivou.

Naravno, srpska protuustavna verzija o "pravu naroda - a ne republika - na samoopredjeljenje", bila je voda na velikosrpski mlin zvani "svi Srbi u jednoj državi". U toj verziji bi i odbrambeni rat Republike BiH bio ilegalan; a niti bi naša država, da je po tumačenju iz Beograda, uopće bila ikad pravno priznata. Ova velikosrpska teza se često ponavlja u akademskim krugovima s tzv. "bošnjačko-srpskim dijalogom" kao pokušaj da putem historijskog revizionizma - a još gore od tog, putem (KVAZI)PRAVNOG REVIZIONIZMA! - ipak pobjedi JNA i ipak pobjedi žarka želja Bošnjaka-srbofila za uvlačenjem Bosne i Hercegovine poput prirepka (Sandžaka) u neku buduću moguću Veliku Srbiju, da nam bude lijepo gledajući TV u kojoj su jedini glumci Čkalja i Raka (srpski komičari, a drugi nabrojani je bio četnik u Drugom svjetskom ratu). Koja li odvratnost, koji li smrad dolazi iz tih ideja!


SUAD KURTĆEHAJIĆ: Musadik, ti stvarno imaš problem sa sobom. Tebi su svi srbofili, petokolonaši, KOS-ovci i slično. Da ima dva odsto istine u tvojoj priči, BiH ne bi ni pod kakvim okolnostima pravila referendum već bi ostala u makar skraćenoj Jugoslaviji; a da je Alija bio srbofil, na hiljadu je načina mogao opravdati taj potez, a prije svega činjenicom da Bošnjacima nije do rata ni u jednoj varijanti.

Pročitaj knjigu Ursa Altermata "Etnonacionalizam u Evropi", Svetionik Sarajevo, pa ćeš vidjeti razvoj dvije koncepcije nacije od kojih je ova o kojoj ti govoriš i koja je meni bliža svoje uporište našla u Francuskoj teoriji nacije. Njemačka koncepcija nacije je bila drugačija i ona je zasnovana na krvnoj vezi i Nijemcem je smatrana i osoba rođena u Japanu ako ima njemačku krv.
Trenutno Francuski koncept dobiva prevagu. Ali ako ideš tim putem, onda dok je bila Jugoslavija da li si prihvatao da smo svi bili Jugoslaveni u nacionalnom smislu. A da smo bili nema te sile koja bi Jugu razvalila. Očito je svako vukao na svoju stranu. Tebi u tvom umu stvari koje ti vidiš izgledaju da su realnost, ali to često nije tako.

2. KOMENTAR: PITANJE DEFINICIJA NACIJE I NARODA JE RIJEŠENO SA POTPISIVANJEM POVELJE UN

Piše: Sven Rustempašić

Zašto danas uzimati za ozbiljno i za upotrebu tvrdnje da su nekada pravoslavci i katolici u Bosni i Hercegovini bili Bošnjaci?! Procesi u kojima su se pravoslavci u BiH uspostavili kao srpski narod i katolici kao hrvatski narod (bez obzira da li se jesu ili nisu prije toga svi, uključujući muslimane, zvali Bošnjaci), okončan je prije više od 100 godina i kao takav je nepovratan (ireverzibilan), te su Srbi i Hrvati kao takvi definirani i postoje u svim sferama života, a time svakako i formalno-pravno, dakle u svim ustavima i drugim pravnim domenama u proteklom stoljeću sve do danas - bez i trunka šanse da se to promijeni, a sa sigurnim izgledima da takvo bošnjačko insistiranje da ne postoje kao Srbi i Hrvati nego kao pravoslavci i katolici, kod ta dva naroda izazove još veće neprijateljstvo i prema Bošnjacima i prema državi Bosni i Hercegovini.

Takva argumentacija i retorika, dakle, može samo biti štetna. Povratak na takve "historijske istine" već je i inače odavna apsurdan izuzev ako se radi o nekim historijskim argumentima i debatama manje ili više znanstvenog (najčešće kvazi-znanstvenog) kvaliteta ili još češće naklapanja laika anegdotalnog i emocionalnog tipa.

Suad Kurtćehajić očigledno ne razumije da je u Svijetu već nakon Drugog svjetskog rata pitanje definicija i legislative glede naroda, nacije, države, internacionalnog pravnog poretka: 1. izdiskutirano; 2. riješeno; 3. sprovedeno i sprovodi se evo već preko 65 godina u teoriji i praksi! O čemu je riječ? Pa, stvorena je ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NACIJA i njoj pridruženi, njoj "na usluzi", INTERNACIONALNI PRAVNI POREDAK! Od tada je svejedno što misle neki francuski ili njemački ili kineski... filozofi, politolozi, sociolozi... o narodu, naciji, državi...

Oni mogu i dalje stvarati teorije i voditi debate, ali Svijet funkcionira prema Internacionalnom pravnom poretku u kojemu je potpuno jasno definirano što je Narod, što je Nacija, što je Država. A ispravno tumačenje tih temeljnih svjetskih pravnih postulata u ovoj debati daje Musadik Borogovac! A profesor i doktor prava sa Fakulteta političkih nauka (FPN) Univerziteta u Sarajevu, Suad Kurtćehajić, sasvim je u krivu - njegovo je mišljenje najbliže Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) odnosno Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti (SANU). I još nešto ružno od profesora: spušta diskusiju na niži nivo pokušavajući Musadika diskvalificirati kao čovjeka, u nemogućnosti da diskvalificira njegove argumente.

3. KOMENTAR: TRI PREDRATNA POKUŠAJA ALIJE IZETBEGOVIĆA DA BiH OSTAVI U VELIKOJ SRBIJI

Piše: Muhamed Borogovac

Musadik i Sven su argumentima uglavnom osporili stavove iznesene gore od strane Dr. Suada Kurtćehajića, a i ranije od historičara, filozofa i čak pravnika sa balkanskih područja koji su se školovali u velikosrpskom školskom sistemu.

Koristim priliku da ja umjesto Musadika odgovorim na direktno Kurtćehajićevo pitanje: "Da li si za vrijeme Jugoslavije prihvatao da smo svi bili Jugoslaveni u nacionalnom smislu.?" Naravno da jesam, sviđalo se to meni ili ne. Ja sam nosio Jugoslavenski pasoš i morao sam poštovati jugoslavenske zakone. Kada me pitaju u inostranstvu: "Nationality?", ja sam odgovarao: "Yugoslav?" I to je to. To je ta pravna nacija. Tu nije bitan nikakav predznak u emocijama, može biti i pozitivan i negativan i neutralan. To samo podrazumjeva poštovanje (legalnih, a ne nametnutih kao što je slušaj u dejtonskoj BiH) zakona zemlje. Iz raznih razloga se mogu imati negativne emocije prema državi, tj. naciji, ne samo zbog etničke pripadnosti.

Emocije nisu pravna kategorija. Jugoslavija se nije raspala zato što građani Jugoslavije nisu priznavali da pripadaju toj naciji, jer jesmo priznavali Jugoslaviju, nego zato što je Jugoslavija postala mehanizam za provođenje srpskog šovinizma i dominacije. Što je Jugoslavija duže trajala to je postajalo sve gore.

Ostalo je da se odgovori samo još na sljedeću Kurtćehajićevu tvrdnju:

"Musadik, da ima dva odsto istine u tvojoj priči (da je Alija Izetbegović bio Srbofil) BiH ne bi ni pod kakvim okolnostima pravila referendum već bi ostala u makar skraćenoj Jugoslaviji."

Poštovani gosp. Kurtćehajić, možda ste vi mlađi čovjek, pa niste tada detaljno pratili događaje, te se ne sjećate političke atmosfere u BiH iz toga vremena. U stvari Alija Izetbegović je pokušao na sve načine da BiH zadrži u krnjoj Jugoslaviji. Ja sam Izetbegovićeve predratne pokušaje da Bosnu i Hercegovinu ostavi u krnjoj Jugoslaviji detaljno opisao u mojoj knjizi o ratu u BiH, a koju možete lako naći na Google ako pretražujete sa: "Muhamed Borogovac Rat u Bosni i Hercegovini". Osim toga, knjiga se vjerovatno može kupiti i u knjižarama Svjetlosti u Sarajevu. Ovdje se samo ukratko podsjetimo:

Prvo, Alija Izetbegović je još za vrijeme pregovora predsjednika jugoslavenskih Republika smislio prijedlog "asimetrične federacije" i u to upetljao i Kiru Gligorova, mimo Kirovog znanja, zbog čega ga je tada Kiro javno demantovao (čitaj: diskreditovao kao lažova). Po tom prijedlogu BiH bi ostala uz Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju u toj Federaciji (čitaj "Velikoj Srbiji"), a Hrvatska i Slovenija bi bile u konfederalnom odnosu sa tom četveročlanom Federacijom. Postavlja se pitanje, zašto bi Alija Izetbegović, predsjednik Republike BiH, iznosio prijedlog kojem i Makedoniju ostavlja u velikoj Srbiji, pogotovo kada se zna da je još tada Makedonija tražila samostalnost i uskoro je i ostvarila.

Zatim, kada su Hrvatska i Slovenija povukli svoje predstavnike u Skupštini Jugoslavije i tako po ustavu Jugoslavije napravili svako odlučivanje na nivou Jugoslavije nezakonitim (nevažećim), što je značilo legalnu disoluciju Jugoslavije, Izetbegović je preko tadašnjeg poslanika BiH u Skupštini Jugoslavije Irfana Ajanovića, iznio prijedlog da se "formira novi kvorum u Skupštini Jugoslavije od onih koji dolaze na sjednice". To je bio Izetbegovićev pokušaj da se na brzinu legalizuje skupština krnje Jugoslavije, čime bi Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Kosovo i Vojvodinu izložio Srpskoj majorizaciji i hegemoniji. Srećom ostali nesrbi su stavili veto na taj Ajanovićev prijedlog u Vijeću naroda Skupštine Jugoslavije.

Zatim Izetbegović je poslao Filipovića i Zulfikarpašića u Beograd sa prijedlogom "Historijskog Srpsko-Muslimanskog Sporazuma". Taj treći Izetbegovićev pokušaj da nas ostavi u velikoj Srbiji nije uspio zbog žestokog otpora naroda, pogotovo iz stranke SDA. Nažalost, time je ipak napravljena trajna šteta odbrani BiH, jer time je Izetbegović dao Bobanu i Tuđmanu opravdanje da pred BiH Hrvatima počnu zagovarati podjelu BiH u dogovoru sa Srbima pod izgovorom da se "muslimanima ne može vjerovati poslije pokušaja muslimansko-srpskog Historijskog Sporazuma".

Tada je narod Bosne i Hercegovine želio slobodu, te Alija nije mogao zaustaviti poslanike SDA stranke da izglasaju deklaraciju o nezavisnosti. Sjetimo se one sjednice Skupštine Republike BH kada je Alija satima zadržavao izjašnjavanje poslanika o Deklaraciji za nezavisnost, sve do ranih jutarnjih sati, te da je pristao da se ide na glasanje tek kada je već svakome postalo sumnjivo šta on to radi? Naime, tada na početku vladavine, Alija Izetbegović nije bio nikakav veliki autoritet među Bošnjacima, čak niti u SDA.

Alija je bio samo obični "bivši zatvorenik" jednak sa ostalim osnivačima i nije mogao raditi ste je htio ni u SDA. Tek kasnije kada je postepeno, perfidnim spletkama i uz pomoć udbaške kontrole medija proizveden u narodnog "vođu" domaćinovog tipa, on je apsolutno ovladao sa BiH, rastjerao sve protivnike podjele BiH (počev od Muhameda Čengića i Amile Omersoftić u SDA) te je uspio podijeliti BiH i staviti je pod srpsku kontrolu. Nažalost, ta čistka patriota i protivnika podjele BiH i danas traje.

A što se tiče pojmova "Nacija i Narod, Bosanstvo i Bošnjaštvo" Bosanski kongres je to davno razjasnio u članku sa upravo tim naslovom. Taj članak se može naći na internetu. Usput, da se sjetimo našeg saborca za Republiku BiH, književnika Ševke Kadrića, čija prva godišnjica smrti je nedavno obilježena, postiramo link do toga članka na njegovoj stranici. Taj blog je podigao i održavao rahmetli Ševko Kadrić i još stoji kao najbolji spomenik njegovom radu.

http://luteriorlovic.blogger.ba/arhiva/2012/11/11/3420215 

Slijedi i kopija članka u slučaju da neko ima teškoća sa linkom.

4. ŠKOLA BOSANSKOG KONGRESA: NACIJA I NAROD, BOSANSTVO I BOŠNJAŠTVO

Dr. Muhamed Borogovac

Sljedeće definicije nacije i naroda su u upotrebi u savremenoj svjetskoj terminologiji, uključujući i Povelju Ujedinjenih nacija, internacionalne ugovore, vodeće svjetske medije na Engleskom jeziku itd.

NAROD: U Svakodnevnom govoru riječ NAROD se koristi u za dva veoma različita pojma, za a) ETNIČKI narod i b) za skup svih državljana jedne države, nazovimo to "državni" narod.

ETNIČKI NAROD ili ETNIKUM

U svjetskoj sociološkoj terminologiji pod narodom u etničkom smislu, ETNIKUMOM se podrazumijeva skupina ljudi koji imaju slične običaje, sličnu kulturu, religiju, jezik itd. Primjeri etničkih naroda (etnikuma) su: Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Englezi, Kurdi, Romi itd. Na primjer Bošnjaci imaju svoje nošnje, svoja narodna kola, svoju kuhinju, religiju, arhitekturu i, što je NAJVAŽNIJE, svoj subjektivni osjećaj pripadnosti Bošnjačkom narodu. To Bošnjake karakteriše kao poseban narod u odnosu na Srbe i Hrvate.

Skup DRŽAVLJANA jedne države se ponekad oslovljava riječju "narod". Na primjer, u Ustavu Republike BiH se kaže "narod Bosne i Hercegovine". Tu se NE misli na neki jedinstveni etnički bh narod, nego samo na skup svih državljana BiH. Zato kada se govori o skupu državljana preciznije je kazati "državni narod" nego samo "narod", da bi se izbjegla konfuzija sa etničkim narodom. "American people" također znači samo skup Američkih državljana i ništa više, i to je također primjer koji opravdava uvođenje termina "državni narod".

NACIJA

U savremenoj terminologiji NACIJA se identifikuje ISKLJUČIVO SA SUVERENOM DRŽAVOM. Znači NACIJA=SUVERENA DRŽAVA (Country) i ništa više. Nacija NIJE nikakav skup ljudi. To naglašavamo jer mnogi pogrešno identifikuju skup državljana sa nacijom, tj. sa njihovom državom. Međutim, kaže se da je neko po nacionalnosti Francuz, Englez, Amerikanac, Bosanac, itd. ako je nosilac odgovarajućeg pasoša.

Na primjer, etnički Arapin, kada dobije Francusko državljanstvo postaje po nacionalnosti Francuz. Međutim, to samo znači da je on postao legalni državljanin Francuske, a to ništa nije promjenilo u njegovom etničkom statusu, on je i dalje etnički Arapin.

ISTO VRIJEDI I ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Za svakog pripadnika bošnjačkog, srpskog, hrvatskog ili bilo kojeg drugog etničkog naroda koji ima bosanskohercegovačko državljanstvo, kažemo da je po nacionalnosti Bosanac i Hercegovac, ili skraćeno Bosanac. On je ujedno i pripadnik državnog (građanskog) naroda Bosne i Hercegovine.

Dakle, kada se kaže "Bosanska NACIJA", a što je skraćeno od "Bosanskohercegovačka nacija", misli se isključivo na državu BiH, na sve njene institucije, uključujući i sve njene DRŽAVLJANE, i sve njene etničke naroda Bošnjake, Srbe, Hrvate, Rome, Jevreje itd.

STARA TERMINOLOGIJA KOJA DOVODI DO KONFUZIJE MEĐU BOSANCIMA I HERCEGOVCIMA

Treba imati na umu da je prije formiranja Ujedinjenih nacija u sociološkoj nauci dominirala definicija NACIJE evropskih sociologa 19. vijeka. Po toj definiciji NACIJA je državotvorni (etnički) narod. Znači, po toj definiciji nacija jeste skup ljudi, jer to je etnički narod koji je nekada u historiji dosegao veoma visok stepen samosvijesti, te se samo-organizovao i stvorio svoju državu.

Tu definiciju nacije je pregazilo vrijeme kada su stvorene MULTI-ETNIČKE države kao posljedica oslobađanja od kolonijalizma, a koje nisu nastale kao države etničkih naroda. Takve, multi-etničke države nastale oslobađanjem od kolonijalizma su najveće države (nacije) na svijetu danas, npr. Indija, SAD, Brazil, Pakistan, Indonezija itd. itd. Na primjer ne postoji etnički Kinez, etnički Indijac, etnički Indonezac, etnički Pakistanac, etnički Meksikanac itd. Etničke države (nacije) su velika manjina među današnjim državama u svijetu, što znači da je vrijeme potpuno pregazilo stare definicije koje još uvijek dejtonski političari nameću Bosni i Hercegovini.

Postavlja se pitanje zašto dejtonske vlasti BiH još uvijek koriste staru definiciju nacije, kao državotvornog naroda, bez obzira što je kontradiktorna terminologiji UN, a Bosna i Hercegovina je odavno članica UN? Ključni razlog zadržavanja stare terminologije po kojoj su Bošnjaci, Srbi i Hrvati "nacije" je u tome što ta terminologija danas ide na ruku razbijačima Bosne i Hercegovine.

5. VELIKOSRBI KONTROLIŠU FEDERALNU TELEVIZIJU POMOĆU DUŠANKE JURIŠIĆ

Noćas (nažalost datum ispušten od autora) je u emisiji „Pošteno“, Federalna TV još jednom dala do znanja narodu da je četnička televizija u službi pročetničke SDA i njihovog vođe Bakira Izetbegovića. Duška Jurišić je samo u ovoj emisiji, dala više minutaže genocidašima , secesionistima i rušiteljima BiH, čiji je predstavnik noćas bio Nenad Stevandić, nego što su svi pro-bosanski orjentisani predstavnici BiH dobili u svim emisijama na televiziji genocidne Rs, od završetka rata do danas.

Pregledao sam emisiju nakon njenog završetka (na Moja_TV ima opcija „time shift“ za ovaj kanal), štopao sam vrijeme i ustanovio da je četnik Nenad Stevandić više vremena izlagao nego voditeljica Jurišićka i Kasim Trnka zajedno. Čisto sumnjam da je ovo učinjeno iz nemara ili neznanja, jer se svi na FTV busaju u prsa svojom profesionalnošću, pa to samo još jednom potvrđuje moju tezu da je FTV zapravo četnička televizija u službi SDA -ovih i ostalih Srbalija. Zato molim sve patriote da se na sve moguće načine bore protiv ove četničke televizije.

Trnka je u nekom kontekstu rekao: „RS ne može proglasiti 9. januar kao dan tog entiteta, jer je RS nastala sa potpisivanjem Dejtona, a taj 9. januar su proglasili za svoj dan kršeći tada važeći Ustav Republike BiH". Trnka je slučajno ili namjerno zaboravio (i uvijek zaboravlja) pomenuti, kako je i izdajnik Alija Izetbegović (uz Trnkinu saradnju M. B.) prekršio tada važeći ustav R BiH i potpisao nestanak Republike BiH, a na pola njenog prostora utemeljio srpsku državu zvanu Republika Srpska, koja je uz sva kršenja Ustava R BiH još i nastala na genocidu. Bošnjački narod ovo ili ne vidi, ne razumije, ili ih nije briga za jedinom domovinom Republikom BiH.

Stvaranje pro-bosanskog korpusa na ovim prostorima, čiji će prvenstven cilj biti povratak (normalnog) legalnog, legitimnog Ustava Republike BiH, je pitanje života i smrti za Bošnjake na ovim prostorima. Ovakva i slične emisije na FTV su zapravo pokušaj privikavanja žrtve na rezultate genocida, što je još jedan genocid, pa mi nije jasno kako to da niko od nas ne reaguje. FTV preko četnika poput Nenada Stevandića , lažima pokušava uvjeriti bošnjački korpus, kako je sve što četnici i srbalije rade, potpuno ispravna stvar, jer i kod njih važi ona izreka, „laž ponovljena hiljadu puta, postaje istina“ . Ne smijemo dozvoliti nikada da nam podvaljuju tezu, kako je dejtonska BiH legalna i nastala na volji naroda, a R BiH nelegalna, jer je upravo suprotno. Zbijmo svoje redove i izborimo se zajedno za JEDINU našu domovinu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Jasmin D.

6. VEĆINA UREDNIKA, RUKOVODILACA I VODITELJA MEDIJA U FEDERACIJI NISU MUSLIMANI

RE: ŠTA SE SMIJE, A ŠTA NE SMIJE ČUTI U "MUSLIMANSKIM" MEDIJIMA

Piše: Salih Letić

Volio bih da malo prokomentarišemo ove pojmove oko medija u BiH. Dali postoje muslimanski mediji u BiH i ako postoje koji su to mediji, koje teme obraduj i kakvu imaju ulogu u društvu BiH? Mislim da se taj termin (muslimansko) koristi olako i pogrešno.

Poznato je da postoje neki mediji muslimanski pa i u BiH kao Preporod, Islamski radio, od skora i tv kao i neki lokalni glasnici koji su od lokalnog značaja. Oni nisu dostupni široj javnosti zbog niskog tiraža i tema koje su od lokalnog interesa.

Ako je gospodin mislio na medije koji su na prostoru gdje je većina muslimana ili su vlasnici medija sa muslimanskim imenima, onda ih je pogrešno zvati muslimanskim medijima samo zbog toga. Sve novine u federaciji su zapravo građanskog karaktera i pod kontrolom politike, odnosno preko 80% urednika, rukovodioca i voditelja su nemuslimani. Teme su muslimanske u onoj obimnosti koliko se piše negativno o muslimanima i to je jedino po čemu bi se mogli nazvati muslimanski.

Upravo se u tim medijima smije reći sve što je negativno u BiH, ali čiji su akteri stvarni ili izmišljeni muslimani. Ti mediji svjesno kriju istinu od muslimana i stalno se drže muslimani kod tih medija pod lupom da ne bi nešto korisno uradili za muslimane. Slobodna Bosna, Avaz, Dani, Oslobođenje, FTV, TVB, Hajat, Face TV i sl. rade po nalogu financijera i rade u interesu samih tih financijera. Ti i slični mediji nemaju nikakvih patriotskih, ideoloških, duhovnih i edukativne karaktere da bi se mogli pripisati nekoj vjeri, sekti ili naciji, oni sve rade po narudžbi. Na žalost nema muslimana koji su zainteresirani da plate da se o njima govori afirmativno, pa da bi taj medij mogli zvati muslimanski. Iskreni da budemo ja volim slušati Radio BiR, TV IGMAN i čitati Preporod iako jako malo govori afirmativno o muslimanima, najčešće obrađuje izmišljene konfliktne teme pojedinaca koji imaju moć u Preporodu.

----
KOMENTAR: Upravo je tako Salih. Gore je npr. Jasmin lijepo opisao ko kontorliše FTV. Međutim mi smo prošlom Glasniku pisali samo o jednom aspektu kontrole medija, a to je kako su i mediji koje financiraju Cerićevi "muslimani", kao SAFF i Igman (Defter), uveli samocenzuru, ili možda su im njihovi financijeri uveli pravu cenzuru, da se ni u njima ne smije pisati o najvećem problemu BiH muslimana. A najveći problem muslimana je što su im na čelo postavljeni agenti udbe, a prvenstveno mislimo na Mustafu Cerića i Aliju Izetbegovića, koji podjeli državu, a tzv. muslimanski mediji, zajedno sa ostalim, nemuslimanskim medijima iz Federacije, još kriju njegove "zasluge" za to.

M. B.
7. O BOŠNJAČKOM JEDINSTVU IZA IZDAJNIKA

U svim demokratskim državama svijeta zahtijeva se jedinstvo samo iza poštovanja (legitimnog) Ustava i zakona države, a ne iza lidera. Shvatanje jedinstva kao odanosti lideru je svojstveno totalitarnim, tj. feudalnim, fašističkim i komunističkim, u suštini primitivnim mentalitetima. To shvatanje uvijek pothranjuje i uska kasta ljudi na vlasti, da bi osigurala svoju vlast, a naivni ih slijede. Međutim, sve osim legalnog Ustava (u našem slučaju se radi o Ustavu Republike BiH) i domovine bi trebalo biti otvoreno za diskusije i kritike, tj. za slobodu govora.

Mi iz Bosanskog kongresa smo odavno bili žrtve te demagogije o našem navodnom "razbijanju jedinstva". Mi smo bili kritikovani što "razbijamo jedinstvo" jer kritikujemo Aliju Izetbegovića, Harisa Silajdžića itd... Govorili su nam: "Kako Srbi ne kritikuju svoje, a njihovi su zločinci." Mi smo odgovarali u stilu: "Jesu zločinci, ali nisu izdajnici Republike srpske. I Srbi kritikuju one koji izdaju "srpstvo", i čak ih bez problema likvidiraju. Mi kritikujemo Aliju Izetbegovića, Harisa Silajdžića i neke ostale jer su izdajnici naše domovine, cjelovite Republike BiH, i osnivači Republike srpske.

Što će nam jedinstvo iza izdaje države? Nama treba jedinstvo iza odbrane Ustava Republike BiH."

Muhamed Borogovac
This Page is Published on October 12, 2015 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 12.10.2015. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE