ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
ACTUA HOME PAGE
 
URED VISOKOG PREDSTAVNIKA U BiH
n/r Njegove ekselencije Visokog Predstavnika u BiH
Gops. Valentina Inzka


Sarajevo, 27.12.2015. godine

Predmet: Pismo rukovodstva Socijaldemokratske Unije BiH

Uvažena Ekselencijo!

Ovim putem vam se obraćamo kako bi Vam skrenuli pažnju na negativne tendencije ispoljene od strane nosioca državnih funkcija iz političkih partija koje čine vlast. U tom kontekstu zahtjevamo od vas da svoju pažnju usmjerite ka javno iznesenim prijedlozima u vezi administrativnog preuređenja Federacije BiH. Upozoravamo Vas da se kroz smanjivanje administracije preko ujedinjenja kantona u F BiH traži alibi za stvaranje većinskih etničkih teritorijalnih cjelina i zaštitu od krivične odgovornosti zbog koruptivnih radnji, što je sa aspekta evropskih standarda i principa neprihvatljivo.

Stoga rukovodstvo SDU BiH izražava jasan stav da je kategorično protiv bilo kakvog političkog preuređenja BiH na bazi etničkih teritorijalnih cijelina u bilo kojem pravnom ili ustavnom obliku i u okviru bilo kojeg entiteta.

Rukovodstvo SDU BiH je definisalo stav da je ustavni ustroj Bosne i Hercegovine baziran na neprirodnim premisama, vještački stvorenim administrativnim cjelinama kao posljedica agresije na R BiH, u kojem je Ustav dogovoren kao rezultat sporazuma o zaustavljanju rata. Na taj način uspostavljen ustavni princip konstitutivnih naroda, njihovih entiteta i njihovih političkih partija suspendovao je građansku strukturu društva u BiH. Stoga je cemintiranje takvih podijela putem izmjena pojedinačnih ustavnih normi etntitetskih ustava ili Ustava BiH, bez otvaranja rasprave u vezi sa korijenitim reformama Ustava, za SDU BiH apsolutno neprihvatljivo.

SDU BiH smatra da se sadašnji ustavni model može modifikovati uz političku volju na način da se ojačaju izvorne ingerencije države kroz jasniju definiciju unutrašnjeg suvereniteta i odgovornosti i da se država u kontekstu evropskih ustavnih standarda vrati svim građanima BiH, a samim tim i njenim konstitutivnim narodima. U političkom sistemu BiH, SDU predlaže uspostavu drugačijih administrativnih cijelina u odonsu na postojeće entitete na bazi ekonomskih regija uspostavljenih kroz programe Evropske Komisije EU RED I i EU RED II. Po ovom principu BiH se teritorijalno dijeli na pet regija uspostavljenih na osnovu historijskih, kulturnih, ekonomskih i saobračajnih veza i to: Regija Sjeveroistočna BiH, Regija Sjeverozapadna BiH, Regija Hercegovina, Regija Središnja BiH i Sarajevska Regija. SDU BiH upozorava i vas i kreatore novih etničkih mapa da je crtanje novih etničkih karata put u učvršćivanju podijela u BiH i da bilo kakva izmjena Ustava u pravcu kreiranja novih ili priznavanja starih etničkih podijela sa aspekta osnova međunarodnog prava i evropskih standarda ne može biti prihvatljiva za punopravno članstvo u NATO-u i Evropskoj Uniji.

Opštim okvirnim mirovnim sporazumom u Bosni i Hercegovini određen je i pravni duh dokumenta koji sljedi pravnu logiku da Visoki predstavnik treba da bude arbitar kod obezbjeđenja ambijenta da niti jedan bosanac i hercegovac bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadao ne može i ne smije biti građanin drugog reda na bilo kojem djelu teritorije države Bosne i Hercegovine. Stoga tražimo od vas da primjenite Vaše nadležnosti i u skladu sa Članom 3. tačka 5. Stav 2. Ustava Bosne i Hercegovine odmah i bez odlaganja državi BiH svojom odlukom dodate sve one nadležnosti koje joj nedostaju kako bi obezbjedila efikasno sprovođenje unutrašnjeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta. U protivnom, s obzirom na permanentne separatističke tendencije pojedinih političara iz Republike Srpske koji zbog svojih ličnih interesa žele međunarodno priznanje nezavisnosti ovog BiH entiteta, Bosna i Hercegovina lagano klizi ka predkonfliktnom stanju i pored svih mehanizama koji Vama kao Visokom predstavniku stoje na raspolaganju u sklopu Opšteg okvirnog mirovnog sporazuma u BiH. Zato od Vas tražimo hitnu reakciju.

S izrazima dubokog poštovanja

Predsjednik SDU BiH
Nermin Pećanac


This Page is Published on January 01, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 01.01.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE