ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

Zijad Bećirević


ACTUA HOME PAGE

 
TEROR NAD BOŠNJACIMA RS MORA PRESTATI -

BOŠNJACIMA U RS PRIJETI SE ISTREBLJENJEM

Zijad Bećirevićhttp://i2.wp.com/bosnjaci.agency/wp-content/uploads/2015/07/srebrenica-cvijet.jpg?resize=650%2C354

 

Vlasti Rs nastavljaju terorisati Bošnjake i bošnjačke povratnike u Rs. Teror nad Bošnjacima Rs se nastavlja. Bošnjacima i Bošnjačkim povratnicima širom Rs prijeti se likvidacijom. Četnici Rs ne miruju. Svakodnevne prijetnje, pretresi povratničkih kuća, privođenja i lažne optužbe ulijevaju im strah u kosti. Svi bi željeli da nekud odu. Mladih ionako nema a starije čekaju “dva metra bez geometra“. Po svemu tome reklo bi se da vjerski progoni muslimana Bošnjaka nemaju kraja, da će se u BiH, prije svega u njenom okupiranom dijelu zvanom Rs, dogoditi ono što se zadnja dva stoljeća dogodilo u Srbiji, da će svi Bošnjaci biti pobijeni i protjerani, njihova imanja promjeniti gospodare, mezari biti prekopani  a  zemlja preorana. Ali kako se sve na Božijem putu događa i ide po Božijoj volji, i u Bosni se sa grmljavinom rađa novo jutro, a  sunce pomalja iza oblaka da otkrije dugu koja se već dugo nije javljala na ovim prostorima.


U BiH se sve mjenja iz temelja

Hapšenjem Fahrudina Radončića, u BiH se sve počelo iz temelja mijenjati, iako se to još dovoljno ne vidi. Pokazalo se da postoje državni zakoni i da postoji BiH država, iako se još uvijek ne zna je li Republika, monarhija ili nešto treće. Čović se samozadovoljno okrenuo Evropi da kao čelni čovjek države pobere poene slave zbog podnošenja aplikacije za članstvo u EU, a iz Rs je utihnuo krvoločni lavež. Dodik se ušutio i sakrio u mišju rupu, glas mu utanjio i promukao, nadajući se da će i ova grmljavina proći iznad njegova neba. Nema više ni horskog pjevanja ni horskog navijanja iz torova. Istina je, gladni i nezadovoljni radnici i dalje štrajkuju glađu, penzioneri ruju po kontejnerima, mladi besposleno zure u nebo preko državnih granica, a povratnici Rs u strepnji i strahu iščekuju nova jutra. Najveći broj “lovokradica“ i lihvara se o sebi zabavio i budno bdije nad svojim plijenom. Bivšem ministru sigurnosti BiH šurovanje sa tajnim službama vratilo se kao bumerang, a potpise koje je stavio na međudržavni sporazum sa Srbijom sada doživljava kao optužbu protiv samog sebe. Ubice, kriminalci, lihvari i lopovi vire iz svojih jazbina. Zemlja Bosna se trese a imanja podrhtavaju.  Sve ovo pokazuje, da je ovo i ovakvo hapšenje trebalo da se davno dogodi, da Bosna može početi da živi, da ljudi u njoj mogu opet slobodno izlaziti na ulice, šetati sa djecom i unučadi, susretati prijatelje i zajedno ispijati kahve.


Nakon hapšenja Radončića postaje očigledno da saradnja sa srpskim obavještajnim službama i ovlaštenja koja im je dao svojim potpisima na sporazume o proširenju saradnje, na osnovu kojih su pokrenuta masovna hapšenja branilaca BiH, nisu bila dovoljna da ga zaštite od opasnosti koja se nad njim odavno nadvila. Ili je njegov neočekivani pakt o nenapadanju sa Izetbegovićem pokazao da se okrenuo Bošnjacima i jatu kojem korijenski pripada, umjesto da poltronski nastavi povlađivati okupatoru. Postoji i vjerovatnoća da će njegovo hapšenje, bez obzira da li će iz bilo kog razloga biti optužen i okrivljen, privremeno zadovoljiti apetite i opet za neko vrijeme stišati gnjev naroda i osloboditi paklenog straha na stotine i hiljade kriminalaca, pljačkaša, korumpiranih funkcionera, gradskih, kantonalnih, entitetskih i državnih lidera, koji su za samo desetinu godina stekli položaje i imovinu koja se u najbogatijim zemljama zapada ne može steći u tri generacije.


Položaj Bošnjaka u Rs gori nego crnaca u vrijeme apartheida Južnoafričke unije

Kada legalno izabrani i dovoljno autoritativan Potpredsjednik tzv. Rs g. Ramiz Salkić,  20 godina nakon uspostave i postojanja entiteta Republike Srpske, jasno i glasno izjavi da Vlasti Rs javno teže podjeli i nestanku BiH i čine sve da otežaju život svima onima koji nisu Srbi, šta da kažu obični građani, šta da kažu bošnjački povratnici u Rs koji svaku noć kada zanoće nisu sigurni da će sutra osvanuti živi.

Već desetinu godina huškačka strateška euforija, koji vodi Dodik i entitetski vrh RS u saradnji sa Srbijom protiv Bosne i Bošnjaka, ne samo da se ne stišava, već jača i poprima nove oblike. Položaj Bošnjaka u Rs je sve teži i po mnogo čemu podsjeća na položaj crnaca u vrijeme apartheida Južnoafričke unije, o kojem se toliko govorilo i pisalo. Svakom u BiH i mnogima van nje je jasno da se ovdje radi o vjerskim progonima. Progonu Islama i Muslimana. Potvrda za to je u promjeni imovinskog stanja, strukturama svih nivoa vlasti, broju i strukturi zaposlenih, u robovskom dnevnom životu. Potvrda za to su učestale povećane prijetnje bošnjačkim rodoljubima i entuzijastima, pretresi  bošnjačkih kuća, lažne optužbe i privođenja, ponavljani ciklični napadi na bošnjačke povratnike, bošnjačke vjerske i kulturne objekte, ali i sve beskrupuloznije prijetnje bošnjačkim rodoljubima u dijaspori.

Vlasti Rs  štite korumpiranu policiju, kriminalce i ratne zločince skrivene u policiji, a policija brani i štiti  korumpiranu vlast. Iako postoje elementarni dokazi o tome kakvu torturu provodi policija Rs nad Bošnjacima i bošnjačkim povratnicima, iako se zna ko je palio, pljačkao bošnjačke kuće i poslovne objekte, nad policajcima Rs nije vršena istraga. Odmah po izvršenoj pljački moglo se osnovano posumnjati ko je napao i opljačkao blindirano vozilo s novcem kod Gradiške, ko je opljačkao banku u Kotor Varoši...  Ali se svjesno i zaštitnički okretala glava od policije Rs i paravojnih formacija koje uz nju egzistiraju. Tek sada, kad je sve to postalo više nego očigledno i nije se moglo skrivati, dio istine izlazi u javnost.

Svih ovih godina se zna da u policiji i službama sigurnosti Rs rade počinioci teških zločina i učesnici u genocidu nad Bošnjacima. Kao regularna armija Rs egzistira i slobodno patrolira Bosnom 30.000 dobro naoružanih četnika. Vlada Republike srpske im je oslonac i zaštita ali i servis počiniocima zločina, kriminalnim grupama i njihovim udruženjima. Uz postojeća udruženja formiraju se i nova, a njihove vođe i lideri postaju osuđeni i prijevremeno pušteni najteži zločinci i počinioci genocida nad Bošnjacima. Jedno od takvih udruženja  je “Asocijacija Stvaraoci Rs“, koju je uz blagoslov vlasti, odmah po prijevremenom otpuštanju iz zatvora, formirao ratni zločinac Momčilo Krajišnik.

I dok vlasti Srbije i Republike srpske pripadnicima svojih vojnih i paravojnih formacija, koji su počinili zločine i učestvovali u genocidu nad Bošnjacima, pružaju svu podršku i zaštitu, daju im finansijsku pomoć i osiguravaju im imovno stanje, bošnjački rodoljubi koji su domovinu branili od agresora ostali su bez ikakve zaštite i pomoći,  prepušteni sami sebi, i sve više izloženi lažnim optužbama srpskog pravosuđa, prijetnjama i napadima na njihovu sigurnost i sigurnost njihovih porodica.

Prognani Bošnjaci u niz prilika ne smiju posjetiti ni svoje roditelje koji žive u BiH, niti mogu prisustvovati njihovom posljednjem ispraćaju, jer su svjesni visine rizika koji im prijeti prije svega od policije Rs ili pripadnika paravojnih formacija Rs koji participiraju i usko surađuju sa vlastima Rs i stoje im na raspolaganju za sve vrste usluga.

Radi ostvarivanja vjerskih, ideoloških i političkih ciljeva vlasti RS opasnost od terorizma u svijetu koriste kao osnovu za lažne optužbe, prijetnje, zastrašivanja i nezakonito nasilje nad Bošnjacima i čine sve da se BiH predstavi svijetu kao žarište i rasadnik terorista. Iz Srbije i Rs, preko srpskih lobija u svijetu, lansiraju se u svjetsku javnost izmišljotine da u Bosni ima 3.000 potencijalnih terorista, a od Donje Maoče, gdje kao i drugdje žive obični ljudi, koji samo drugačije misle i vjeruju, stvorili su terorističko gnijezdo.

Među povratnicima u Rs se planski i kontinuirano širi i jača strah. Precizno određene i adresirane  prijetnje stižu istaknutim aktivnim Bošnjacima od anonimnih pošiljalaca. Prijeti se likvidacijom svih Bošnjaka. Na glavnom udaru su oni koji i u uslovima srpskog apartheida čine napore da se sačuva i obnovi bošnjačka kultura, tradicija i vjera. Ne treba biti pretjerano pismen da se shvati da iza svih prijetnji stoji režim Republike srpske aktivno podržavan od režima Srbije predvođenog Nikolićem i Vučićem, koji prema BiH vode agresivniju politiku nego Miloševićev režim.


Na udaru svi koji su branili Bosnu i Hercegovinu

Svi u BiH i dijaspori znaju da su u BiH napadnute sve tekovine (ne)zavisne i Dejtonskim ugovorom ograničeno suverene države Bosne i Hercegovine, a na direktnom udaru su i svi oni koji su u toku agresije branili njenu nezavisnost i svi oni koji je pokušavaju sada odbraniti. Prema izjavama mjerodavnih, u tužilaštvu BiH je 4.000 optužnica protiv Bošnjaka koji su branili domovinu od srpskog agresora, a koliko je takvih predmeta kod pravosudnih organa Rs može se samo pretpostaviti. Stavljanjem u fokus borbe protiv kriminala i korupcije, srpski počinioci zločina uključujući zločin genocida nad Bošnjacima, ostaju zaboravljeni i zaštićeni, a na osnovu tempiranih lažnih optužnica smišljenih i i pripremljenih u srpskim štabovima laži intenzivira se postupak protiv branilaca bh nezavisnosti.

Prijetnje istrebljenjem i ovih dana upućuju se otvoreno bošnjačkim povratnicima Bijeljine, Prijedora, Bosanske Dubice.... a povremeno i povratnicima drugih gradova Rs. U Prijedoru se podižu spomenici ubicama i koljačima koji su u proljeće i ljeto 1992. nad Bošnjacima Prijedora počinili genocid, ubili preko 3.000  Bošnjaka i Hrvata od čega 102 djece, a prijedorske nacionalističke vlasti ne dozvoljavaju porodicama žrtava postaviti spomen obilježje ni za ubijenu djecu.

Mnogi pošteni Srbi, koji se nisu ogriješili o svoje bošnjačke i hrvatske komšije, ne usuđuju se govoriti istinu o onom što se dogodilo 92. jer se i sada plaše za svoj položaj i svoj život. Zbog toga  u većini okupiranih bh gradova na području Rs Bošnjaci još uvijek traže i ne nalaze članove svojih porodica, nestalih u vrijeme agresije. Zbog toga se u Prijedoru i danas traga za 900 nestalih Prijedorčana i tek zadnjih godina otkrivaju masovne grobnice u koje su bačeni pogubljeni masakrirani prijedorski Bošnjaci. O prijedorskom genocidu nad Bošnjacima i Hrvatima nedavno se usudila progovoriti prijedorska doktorica Nikolina Balaban, ali njeni očajnički apeli na vlasti da pogledaju istini u oči i priznaju počinjeno prijedorske fašističke vlasti ignorišu i ne slušaju... Umjesto da je podrže, upućuju joj upozorenja i proglašavaju je izdajnikom Srba.


Vučićeva Srbija u BiH nastavlja borbu protiv dahija

Sve to što se i danas događa u Podrinju, Prijedoru, Bosanskoj Dubici...., širom Republike srpske, dio je  kontinuirane zajedničke kampanje, dio već poznate strategije etapnog etničkog čišćenja i istrebljenja, koja je u Srbiji uspješno provedena kroz nekoliko etapa, počev od Prvog srpskog ustanka 1804. godine, a rezultat je bio totalno zatiranje Bošnjaka i njihovih vjerskih i kulturnih institucija u Beogradu i širom Srbije. Samo od 1919. do 1929. iz Srbije je protjerano 205.408 muslimana, koji su bili većinsko stanovništvo Užica, Smedereva, gradova Pomoravlja i činili četiri petine beogradskog stanovništva. Tada su vjerski genocidni progoni Bošnjaka, Albanaca  i Turaka nazvani oslobađanje od turskog zuluma. Isti scenarij, pokrenut pod motom spašavanja Jugoslavije, dogodio se u BiH od 92 - 95. godine, i sada se provodi u dijelu BiH, koji smješno zovemo manji entitet, iz kojeg srpski okupator pruža pipke u distriktu Brčko i širi sve veći uticaj  u području FBiH, na nekoliko opštinskih područja, u težnji da (kao na Kosovu) formira zajednicu srpskih opština i pretvori ih u novo potencijalno žarište. U glavama srpskih nacionalista i šovinista, u koje spadaju neki najviši državni lideri, to je nastavak borbe protiv dahija.

Dodatnu opasnost svemu ovom predstavlja ubrzano naoružavanje Hrvatske i Srbije, koje se  vrši pod izgovorom osposobljavanja za borbu protiv terorizma. Njihovo naoružavanje je otvorena prijetnja sigurnosti BiH, jer se pouzdano zna da i jedni i drugi imaju otvorene pretenzije na teritorij BiH, koji  Armija BiH sa svega desetak hiljada vojnika nije u stanju odbraniti.

I nije na udaru samo Bosna. Na udaru je i bošnjačka dijaspora.  Svi rodoljubi i patriotski opredjeljeni Bosanci i Hercegovci koji žive van BiH kao i njihove porodice, ako su se na bilo koji način suprotstavili euforiji nacionalizma i pokazali svoju opredjeljenost za jedinstvenu multietničku BiH, bili su na neki način markirani, žigosani i praćeni, a nerijetko šikanirani i napadani. Mnogi od onih koji su se predstavili kao Bošnjaci i na tome gradili svoj imidž, dobivali su anonimna ali i otvorena javna upozorenja, a ako ih to nije zaustavilo, slijedile su otvorene prijetnje njima i njihovim porodicama. To su na svojoj koži već osjetili mnogi Bošnjaci. Jedan od njih je prijedorski profesor Emir Ramić.


Prijetnje prijedorskom profesoru Emiru Ramiću

Jedan od prvih koji je to osjetio na svojoj koži, a zajedno s njim i njegova uža porodica,  je prof. Emir Ramić, koji se nakon progona iz rodnog Prijedora nastanio u Kanadi. Emir nije mogao zaboraviti da je u više prijedorskih logora i na ulicama njegova grada, tokom agresije na BiH, u proljeće i ljeto 1992, u još nepriznatom genocidu ubijeno  preko 3.000 njegovih sugrađana, Bošnjaka i Hrvata, od čega preko 100 djece; nije mogao niti želi zaboraviti da su Bošnjaci, prije agresije većinsko stanovništvo Prijedora svedeni na manjinsko, da su postali građani drugog reda, i da im se i danas uskraćuju sva građanska prava.

Zato se Emir odmah po izgonu iz BiH stavio u odbranu bošnjačkih prava i prava prognanih ne samo u njegovom Prijedoru, već na cijelom području BiH. Uključio se u organizacije i učestvovao u formiranju organizacija dijaspore koje se zalažu za jedinstvenu i multietničku BiH.

Dva mandata je proveo na čelu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), a prije nekoliko godina formirao je Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) i proširio ga sa velikim brojem stručnih saradnika, što mu je omogućilo da prikupi i dođe u posjed značajnih informacija o počinjenim zločinima i genocidnom zatiranju Bošnjaka i Hrvata širom BiH. Kao takav postao je opasan za četničke vlasti Srbije, Rs a posebno za  zločince koji su se uključili u strukture vlasti Rs i infiltrirali u bh dijasporu širom svijeta. Srpske vlasti u BiH i srpski lobiji Amerike prepoznali su u Emiru lidera sposobnog da mjenja neodrživo stanje apartheida u Rs, pa su njemu i njegovoj porodici počeli upućivati prijetnje i pripremati smicalice, zbog čega je bio prisiljen zatražiti zaštitu od kanadskih vlasti. Ovih dana na njegovo ime ponovno stižu nove ozbiljne prijetnje, o čemu su već obavještavali  mediji.

Konstantni napadi na g. Emira Ramića i Institut za istraživanje genocida Kanada, koji samo traga za istinom i sudski utvrđene činjenice suprostavlja lažima, uznemirio je i bošnjačku dijasporu Amerike, koja putem društvenih mreža Emiru pruža podršku, što uvjerljivo potvrđuju poruke “Svi smo mi Emir Ramić!“ S pravom se može tvrditi da je Institut sa Emirom bolji posmatrač i sigurniji indikator, koji brže i efikasnije reaguje na svaki udar protiv BiH od nadležnih bh organa i odgovornih  bh funkcionera.


Hapšenje Radončića spasonosno upozorenje Dodiku

Ministar sigurnosti BiH je pred novu godinu najavio velika hapšenja najodgovornijih za kriminal i korupciju. Od toga se ništa nije dogodilo. Ako je neko trebao biti uhapšen, to je morao biti Milorad Dodik, pred. Rs, za kojega se vežu brojne afere. Umjesto njega uhapšen je F. Radončić, a Dodiku dato dodatno vrijeme da se vadi. Čak šta više, mimo uobičajenog postupka i svih pravila za provođenje istražnih radnji, puštena je u eter informacija da se provjeravaju Dodikova  kreditna zaduženja i računi u banka, što mu je poslužilo kao signal upozorenja da se pripremi i pričuva. Svako pametan bi ovo dodatno vrijeme iskoristio da sakrije što se može sakriti, a ako se zna da je on najmoćniji čovjek u Rs, jasno je da je zajedno sa svojim suradnicima preduzeo sve da se osigura. Njega štiti režim Rs a leđa mu čuvaju počinioci zločina nad Bošnjacima, koji su mu kao tjelesna garda. Dodik više ne može mirno da spava, ali dok on dođe na red stotine nevinih Bošnjaka sa srpske liste za odstrel naći će se u sudskim klupama ili naležati u zatvoru.

Obzirom na brojne afere i insinuacije kriminalnih radnji, kao i na  sve što se godinama govori i pripisuje Dodiku, tužilaštvo i istražni organi umjesto da prioritet dadnu provjeri koliko ima istine u tome, usmjeravaju se na druge manje važne i nevažne, a Dodiku se daje vrijeme da prikrije i pokrije mutne radnje. Umjesto da se istraže, preispitaju pa ako postoje osnovane sumnje i uhapse Radončić, Dodik, Izetbegović, Čović... i brojni drugi u koje građani već decenijama upiru prstom, ide se i dalje linijom manjeg otpora, zatvaraju se oči pred očitim, popušta se i prikriva... Umjesto ajkule hvataju se sardine ... Zar nije apsurd da tek polovinom januara ove godine Tužilaštvo provjerava novčane račune i imovinsko stanje Dodika, na koje godinama ukazuju istraživačko novinarstvo i građani.


Bošnjaci u BiH i Bošnjaci dijaspore u posebnom fokusu

Fašističke četničke vlasti u Srbiji i Rs ne miruju. Javnom tužilaštvu BiH iz Srbije i Rs je upućeno 4.000 predmeta protiv Bošnjaka koji su kao patriote branili svoju domovinu od srpskog agresora. Od tužilaštva se traži da protiv 4.000 imena pokrene optužnice i da ih se kazni što su branili svoj kućni prag od pljačkaša i ubica. Može li to zdrav um i zamisliti. Srpske formacije su prešle Drinu i zajedno sa Srbima BiH napale Bosnu i Hercegovinu, izvršili etničko čišćenje i širom BiH otvorili logore,  počinili genocid nad Bošnjacima i dijelom Hrvata, i sada svi oni koji su im pokušali stati na put su zločinci a oni žrtve. To je još neviđeno u svijetu. Ako za zločine po srpskim optužnicama treba da odgovara 4.000 bošnjačkih patriota, onda bi u zatvorima BiH trebalo već da leži makar 40.000 pripadnika srpskih legalnih i paravojnih formacija. A do sada je identifikovano i osuđeno jedva par stotina. Da li to vidi tužilaštvo, da li vide sudovi, da li vidi međunarodni predstavnik, da li vidi Vijeće za implementaciju mira, da li to vidi Haški sud, da li to vide UN?!  Svi vide,  svi znaju al’ ne haju!

Možda će se neki upitati kako to može da se događa i dogodi Bošnjacima koji su bili i ostali najbrojniji narod BiH, a nakon agresije postali najbrojnija bh dijaspora. Može i događa se, jer su Bošnjaci koji žive u BiH stalno su izloženi pritisku iz Srbije i Hrvatske, a mnogi prognani Bošnjaci tokom progona iz BiH direktno su usmjeravani prema srpskim odnosno hrvatskim lobijima, koji su već imali svoje jake centre u svijetu. Ti centri su dodatno ojačani sa pripadnicima agresorskih vojnih i paravojnih formacija Srbije i Rs, posebno onima koji su počinili teške zločine, pa su uz finansijsku pomoć i blagoslov Srbije morali biti sklonjeni u inostranstvu. Lobiji su ih prihvatili, razmjestili i pomogli im da dobiju zaposlenja na radnim mjestima (velika naselja, trgovine, banke, škole, bolnice) sa kojih se ima dobar uvid u sve dnevne aktivnosti Bošnjaka, njihovih porodica i organizacija u kojima se sastaju i djeluju. Sa posebnom pažnjom srpski lobiji prate bošnjačke medije u dijaspori, one koji ih vode, za njih rade ili s njima sarađuju.

Ne smije se zaboraviti da u BH dijaspori živi trećina Bošnjaka BiH i da je njihov uticaj na politiku i ekonomiju zemlje sve veći. To je dobro poznato neprijateljima BiH i oni će činiti sve da dijasporu razbiju, podijele i zadrže je što dalje od domovine. Upravo zbog toga udar na bošnjačke entuzijaste i lidere tipa prijedorskog profesora Emira Ramića ima posebnu specifičnu težinu.

Borba protiv terora koji se iz Srbije preko Rs vrši nad Bošnjacima koji žive u BiH i Bošnjacima u Dijaspori nema alternative.

Teror nad Bošnjacima mora prestati. Srbija i Hrvatska moraju se okrenuti sebi i pustiti svoje sunarodnike u BiH da slobodno dišu. Sve granice koje nas dijele treba srušiti a narodima BiH pustiti da sami izaberu najpovoljniji model zajedničkog života, u kome će svi imati sva prava i odgovorno uživati sve građanske slobode.

Burlington, Februara 7, 2016,   Zijad BećirevićThis Page is Published on February 9, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:09.02.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE