ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
ACTUA HOME PAGE
 


Sarajevo, 13.03.2016. godine

M E D I J I M A

Povodom današnjeg postrojavanja odreda četničkih ravnogorskih pokreta iz BiH i R Srbije u Višegradu SDU BiH daje sljedeće saopštenje za javnost:

Ministre Mektiću napokon se izjasnite u vezi sa Četničkim fašističkim ravnogorskim pokretom

Prije osude događaja koji su se danas desio u Višegradu, rukovodstvo SDU BiH izražava osudu, nezadovoljstvo i zabrinutost napadom na novinarske ekipe TV N-1 i FTV-a koji se danas desio u Višegradu. To je ogledalo primitivizma i šovinizma četničkog ravnogorskog pokreta i njihovih pristalica.

SDU BiH izražava jasan stav da svako obilježavanje godišnjica i odavanje počasti osuđenim ratnim zločincima koji su bili na čelu poražene kraljevske vojske u otadžbini i koji su rame uz rame sa nacističkim okupatorom zarad vlastitih interesa tokom Drugog svjetskog rata proganjali, zvjerski mučili i ubijali nepodobne, predstavlja reafirmaciju i rehabilitaciju u dva navrata poražene fašističke politike u BiH.

Svako okretanje glave u državnim institucijama BiH od ovih i ovakvih retrogradnih pojava predstavlja opasnost zbog moguće radikalizacije povampirenih fašističkih aspiracija, pa i kroz oblike terorizma uperenog protiv ustavno-pravnog ustrojstva države Bosne i Hercegovine. SDU BiH smatra da oružani otpor svih naroda u BiH protiv fašizma i njegovih sluga tokom Drugog svjetskog rata i Agresije na Republiku BiH od 1992. do 1995. godine treba služiti za ponos i primjer mlađim generacijama kako se čuvaju njeguju neke od osnovnih civilizacijskih tekovina, kao što je antifašizam, tolerancija i suživot.

Sa druge strane demonstracija rehabilitacije fašizma u obliku odavanja počasti osuđenom ratnom zločincu Dragoljubu Draži Mihajloviću komandantu propale i do nogu poražene izdajničke kraljevske vojske u otadžbini koja je danas održana u Višegradu mora biti predmetom interesovanja državnog Tužilaštva i Ministarstva Sigurnosti BiH. Stoga, SDU BiH traži od Ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da se problemu svih radikalizama u BiH posveti sa podjednakim žarom jer od svih radikalizama prijeti eskalacija u pojavni oblik terorizma s kojim se ugrožava sigurnost svih građana u BiH. Svaki izostanak reakcije Ministra Sigurnosti BiH Dragana Mektića na ovo današnje postrojavanje pripadnika četničkog ravnogorskog pokreta u Višegradu smatraćemo znakom njegovog odobravanja rehabilitacije fašizma, a posebno četništva u BiH.

Ured za odnose sa javnošću SDU BiH

www.boss.ba; press@boss.ba

Saopštenje za javnost

u povodu okupljanja četnika u Višegradu i otvorenog apela antifašističkoj međunarodnoj javnosti za sprječavanje djelovanja fašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje izazivaju uznemirenje i strah u javnosti, a posebno zbog otvorenih napada i na novinare

U povodu okupljanja četnika u Višegradu, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje antifašističkoj međunarodnoj javnosti otvoreni apel za sprječavanje djelovanja fašističkih organizacija u BiH, te ujedno upućuje i otvoreni poziv OHR-u, predstavnicima Evropske unije, međunarodnim zvaničnicima u BiH, članovima Predsjedništva BiH i ostalim neodgovornim političarima da prestanu podržavati javno izražavanje fašizma svojom šutnjom i kukavičkim ignorisanjem djelovanja fašističkih organizacija i organizovanja fašističkih skupova. Nedopustivo je postojanje paravojnih formacija koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, a očito i ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja, uključujući i otvorene napade na novinare. Cjelokupna javnost u državi, osim nemoralnih političara, iskazuje izrazitu zabrinutost i strah zbog četničkog orgijanja, te su državni organi bezbjednosti dužni adekvatno i hitno reagovati u cilju neutralisanja fašističkih, paravojnih i terorističkih formacija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

13.3.2016. Muamer Dedić, Press BOSS-aThis Page is Published on March 11, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:13.03.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE