ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
ACTUA HOME PAGE

 
Izrađen dokument „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u BiH“

Ivana BelančićZnačaj obrazovanja odraslih za razvoj kvalifikovane radne snage i unapređivanje zapošljivosti

Sarajevo, 28.04.2016. – Danas je u Sarajevu, u organizaciji projekta “Podrška obrazovanju odraslih”, finansiranog od strane njemačke vlade a kojeg u Bosni i Hercegovini implementira GIZ, održan okrugli stol za predstavnike medija na kojem je predstavljen dokument „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“ i pojašnjena njegova svrha i namjena u obrazovnom sistemu BiH.U protekle dvije godine, pod pokroviteljstvom i uz stručne smjernice eksperata za obrazovanje odraslih GIZ-a, radna grupa sastavljena od eminentnih članova, eksperata iz sektora obrazovanja i predstavnika iz svih obrazovnih struktura u cijeloj Bosni i Hercegovini je usko sarađivala i učestvovala u izradi, za obrazovanje u BiH, iznimno važnog dokumenta naziva „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“. Ovaj dokument će u budućnosti predstavljati okosnicu prijedloga za organizovanje i realizovanje osnovnog obrazovanja odraslih koji se temelji na socijalno-ekonomskim potrebama, demografskim i obrazovnim karakteristikama Bosne i Hercegovine, globalnim i evropskim strategijama i smjernicama u području obrazovanja i učenja odraslih, te reformskim nastojanjima u oblasti obrazovanja i implementaciji koncepta cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini.Ova temeljna polazišta dokumenta omogućuju objašnjenje značaja obrazovanja odraslih, posebno osnovnog obrazovanja odraslih, za razvoj kvalifikovane radne snage, unapređivanje zapošljivosti i građanskog aktivizma pojedinaca i društvenih grupa i prevenciju njihove marginalizacije, odnosno socijalne isključenosti i siromaštva“, rekla je Azra Ramić, stručna savjetnica u projektu, naglašavajući time važnost ovog dokumenta. Na predstavljanju dokumenta su učestvovali i članovi radne grupe, pojašnjavajući koncept koji je, u našem društvu, inovativan i primjenjiv u svakom trenutku: sada ili u određenim fazama, kada se steknu uslovi za cjelokupnu ili parcijalnu primjenu ove koncepcije.Suštinu dokumenta čine tri modela i pristupa materiji. Prvi je model osnovnog opšteg obrazovanja odraslih i podrazumijeva klasično obrazovanje odraslih koje, u konačnici, vodi do formalne diplome i namijenjen je osobama koje, iz bilo kojeg razloga, nisu uspjele završiti osnovno obrazovanje do odrasle dobi, a namjeravaju nastaviti proces formalnog obrazovanja i upisivanje u srednju školu. Drugi model je funkcionalno obrazovanje koje, uz klasično osnovno obrazovanje za odrasle, podrazumijeva i sinhronizovanu stručnu obuku, čime ovaj model osigurava vertikalnu prohodnost i, najvažnije, povećanje zapošljivosti. Model je namijenjen svim aktivnim tražiocima posla, ali i onima koji su već uposleni i traže priliku za poboljšanje svog radnog statusa. Treći model funkcionalnog opismenjavanja orijentisanog na životne vještine je, nedvojbeno, najinovativniji i do sada nije bio dijelom obrazovne strategije, unatoč činjenici da za njim postoji ili će, u doglednoj budućnosti, postojati iznimna potreba društva u cjelini. Ovaj model vodi do brže realizacije od strane škola i drugih organizacija iz oblasti obrazovanja, jer ciljnoj skupini starije populacije i osoba iz drugačijih kultura, tradicija i jezičkih razlika omogućava funkcionalnu integraciju u društvo i otvara mogućnost uključivanja u stručne obuke.Svrha Koncepcije osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, kako je naglašeno na današnjem predstavljanju, je promovisanje potrebe za sticanjem osnovnog obrazovanja odraslih i različitih načina organizacije i realizacije obrazovanja odraslih, kao i ohrabrivanje i podrška nadležnim vlastima i obrazovnim ustanovama i organizacijama u planiranju i realizaciji osnovnog obrazovanja odraslih. Ovaj dokument, što ga svakako izdvaja i čini posebnim u smislu unapređenja formalnog neformalnog i informalnog obrazovanja, afirmiše osnovna načela u organizaciji i realizaciji osnovnog obrazovanja odraslih koja uključuju fleksibilnost, integraciju opšteg i stručnog obrazovanja, funkcionalnost i usmjerenost na ishode učenja.
Članovi radne grupe koji su učestvovali u produkciji dokumenta dolaze iz nadležnih obrazovnih institucija u BiH, a to su: Ministarstvo znanosti, kulture i sporta Kantona 10, Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Republički Pedagoški zavod Republike Srpske, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Pedagoška institucija Brčko Distrikta, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON), a uz stručnu podršku od strane predstavnika iz GIZ projekta, Univerziteta u Beogradu – Filozofski fakultet Srbija i Visoke narodne škole Cham (Njemačka). (kraj)
Napomena urednicima:

GIZ u BiH: Njemačka vladina organizacija GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – od 1995. godine pruža podršku zemljama Jugoistočne Evrope u ime njemačke vlade u uspostavi demokratskih struktura i konkurentne tržišne ekonomije. U Bosni i Hercegovini GIZ je prisutan od 1996. godine sa posebnim fokusom na projektima koji doprinose održivom ekonomskom razvoju, demokratskim procesima i razvoju civilnog društva. Putem programa i projekata koji ne poznaju granice u geografskom ili etničkom smislu, GIZ podržava aktivnosti koje su usmjerene na održiv razvoj i stabilnost prioritetnih segmenata društva u BiH. Značaj regionalne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope je u porastu pa je stoga jedan od glavnih zadataka GIZ-a u BiH da, pored bilateralnih projekata, sprovodi i aktivnosti koje doprinose regionalnoj saradnji kroz Otvorene regio fondove i regionalne projekte.
This Page is Published on April 28, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:28.04.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE