ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAProf. Hamdo Čamo


ACTUA HOME PAGE

 
UJEDINJENE NACIJE: PROBLEM NEDJELOTVORNOSTI

Piše: Prof. Hamdo Čamo
Ženeva, ulaz u UN, Foto: dpa (Fredrik von Erichsen)

 

Nakon milionskih žrtava Prvog svjetskog rata i osnivanja Lige naroda, pored velikog doprinosa razvoju internacionalnog prava, Liga naroda nije uspjela u osnovi zbog koje je začeta - a to je da rat bude isključen kao sredstvo u rješavanju sukoba - neposredno nakon Drugog svjetskog rata, u drugom pokušaju, stvara se 24.10. 1945. godine organizacija Ujedinjenih nacija (UN).

UN danas sačinjavaju 193 članice. Sjedište UN-a se nalazi na internacionalnom području u New Yorku. Glavni uredi UN nalaze se u Ženevi, Najrobiju i Beču. Internacionalni sud pravde nalazi se u Hagu. Organizacija se finansira od dobrovoljnih priloga svojih članica. Glavni ciljevi UN-a između ostalog uključuju i održavanje internacionalnog mira i sigurnosti, promovisanje ljudskih prava, jačanje društvenog i ekonomskog razvoja, zaštita životne sredine, te pružanju visokih standarda humanitarne pomoći u slučajevima gladi, prirodnih katastrofa i oružanih sukoba.

Povelja Ujedinjenih nacija

"Mi, ujedinjene nacije, odlučni smo sačuvati buduća pokoljenja od užasa rata, koji je dva puta u toku našeg života donio čovječanstvu neopisive patnje, i potvrditi vjeru u osnovna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost ljudske ličnosti, u ravnopravnost muškarca i žene, velikih i malih naroda. Odlučni smo stvoriti uvjete pod kojima bi se održali prava i poštivanje obaveza što nastaju iz ugovora i drugih izvora internacionalnog prava te raditi na postizanju društvenog napretka i boljih životnih uvjeta u sve većoj slobodi."

Povelja Ujedinjenih nacija je potpisana 26. juna 1945. godine, u San Francisku, na kraju Konferencije Ujedinjenih nacija o internacionalnoj organizaciji, a stupio je na snagu 24. oktobra 1945. Statut Internacionalnog suda pravde sastavni je dio Povelje.

Povelja je promovisala osnovne ciljeve Ujedinjenih naroda: održanje internacionalnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa na temelju poštovanja ravnopravnosti i samoodređenja naroda te saradnju u rješavanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih teškoća. Ujedinjeni narodi će usklađivati djelatnost različitih naroda u ostvarivanju tih ciljeva. Ujedinjeni narodi su od Drugog svjetskog rata, bez obzira na svoju nesavršenost i neuspjehe mnogih pothvata, opravdali svoje postojanje i pokazali se nezamjenjivom institucijom internacionalne saradnje, očuvanja svjetskog mira i sigurnosti. Vijeće sigurnosti UN-a je najvažnije tijelo Ujedinjenih naroda.[1]

Krize uzrokuju nove krize

Periodično, iz deceniju u deceniju, ponavljaju se ista stanja i strahovi. Prije svega riječ je o strahovima za mir i  socijalnu sigurnost. Međutim, sve više je slučajeva u kojima se ugroženost mira i socijalnim strahovima prikrivaju zapravo hegemonija (prevlast), vojna ili ekonomska dobit i napredak. U tu svrhu koriste se izazivanjem kriza i ratova, jer jedino tako, ratovima, prodajom naoružanja i pridobivanjem energetskih izvora, pojedine države svijeta mogu da održe stanje tehnološke, ekonomske i vojne prevlasti. Na putu svog vlastitog samoodržanja, pojedine države se uopće i ne obaziru na broj žrtava, ekološke katastrofe i katastrofe civilizacijskih razmjera, već tjerane vlastitim ciljevima i interesima, obilno se koriste osjećajima i religijom kao oruđem. U svojim planovima, da bi isti bili internacionalnim zakonom ostvarivi, pojedine države u pridobijanju glasova koriste se ljudskim slabostima, interesom, podjelom profita, kupovinom glasova, kriminalom, ucjenama i svim drugim mogućim načinima i bolestima od kojih boluju Ujedinjene nacije, održava se beskonačnost postojanja kriza koje uzrokuju druge krize u kojima se takve države osjećaju na svom terenu.

Genocid u Bosni i Hercegovini i Ruandi

Genocidi u Bosni i Hercegovini i Ruandi, koji su odnijeli milionske žrtve, dokaz su da su Ujedinjene nacije postale ono što je nekoć bila Liga naroda. Namjere država koje finansiraju Ujedinjene nacije, prikrivaju svoju nemoć birokratskim nedostacima i propustima. U trenucima kada im odgovara pokreću se inicijative - bilo da je riječ o propalim ili već osuđenim na propast, ali se pokreću – sve dok se ne ostvare stanja i omjeri povoljni po ishod koji ih vodi ostvarenju zacrtanih ciljeva. Posljednje što žrtve i članovi koji su preživjeli genocid trebaju i očekuju jeste izvinjenje Ujedinjenih nacija „za počinjene propuste u radu“. Sam čin izvinjenja Ujedinjenih nacija pokazuje da je i drugi pokušaj internacionalne zajednice - očuvanja mira i sprečavanja rata da se isti koristi kao sredstvo u rješavanju sukoba – opet propao.

Nedostatak interesa i novca, uvod u katastrofu

Ujedinjene nacije su organizacija koja ne može egzistirati samostalno, već ovisi od interesa i volje 193 države koje su njene članice. Među njima je pet stalnih država sa pravom veta, Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Velika Britanija, Francuska, čiji sukob interesa izaziva krize internacionalnih razmjera koje se osjete u svijetu.

I, pored svega, Ujedinjene nacije vode bitku na drugim područjima kao što je kontinuirana humanitarna pomoć gdje najiskusniji i najodlučniji padaju na ispitu jer nedostaje novca. Upravo to se dogodilo u Siriji. Ujedinjene nacije nisu pale samo zbog politike, već zbog humanitarne katastrofe. Zbog nedostatka novca, kojeg članice nisu bile u stanju da obezbijede, Ujedinjene nacije od kraja 2014 nisu bile u stanju i mogućnosti isporučivati dovoljno hrane za 1,7 miliona sirijskih izbjeglica u Libanonu.

„Prije godinu dana, Ujedinjene nacije postavile su "održive ciljeve razvoja", koji uključuju ništa manje nego eliminaciju gladi i siromaštva do 2030. Od tada se nije čulo nešto više od internacionalne zajednice. Traje globalni sukob, a UN je nemoćan i do ove je spoznaje došlo u posljednje vrijeme sve više ljudi. Razlog tome je stalna eskalacija oružanih sukoba, posebno na Bliskom istoku. Ujedinjene nacije, osim pojedinačnih uspjeha u humanitarnoj pomoći, zaključivanju internacionalnih sporazuma, kao što je Pariški sporazum o klimi, u svojim naporima nisu uspjeli.


Trenutna godišnja koštanja Ujedinjenih nacija pokrivaju se obaveznih uplata od strane 193 članica UN koja iznose 20 procenata, dok ostalih 80 procenata u koje spadaju prilozi na dobrovoljnoj osnovi, koje Ujedinjene nacije moraju od svojih članica prosjačenjem izmoliti. Sistemu pripadaju glavno sjedište u Njujorku i Ženevi sa knap 40  specijalizovanih agencija, organizacija i stručnih odjela, do pokrića aktuelnih djelovanja snaga jačine 160.000 Plavih šljemova širom svijeta.“[2]

Očigledno je da neusklađenost mehanizama donošenja odluka ali i različitost interesa vode nedostatku novca, a nedostatak novca vodi u katastrofu. Bez novca, koji je neophodan u provođenju ciljeva, za rad, neometano funkcionisanje prije svega humanitarne pomoći, te operativno djelovanje Ujedinjenih nacija isto nije moguće, čime se svaka priča završava.


Pitanje legitimnosti Ujedinjenih nacija

Osim rješavanja organizacijskih pitanja u kojima su sadržana pitanja finansija i snaga UN, prisutne su i mnoge druge refleksije od jasnih definicija zasnovanih na internacionalnom pravu, pa do legitimiteta na kojima se zasnivaju Ujedinjene nacije. Potreba redefinisanja pojmova samoodbrane, genocida, suvereniteta, bezbjednosti i terorizma;[3] nezavisnosti djelovanja Internacionalnog suda pravde; pitanje reforme i revizije Povelje UN; učešća Internacionalnog monetarnog fonda (IMF), Internacionalne banke i Svjetske trgovačke organizacije (WTO); potreba temeljite reforme Savjeta bezbjednosti u skladu sa Poveljom i principima demokratije i regionalnosti; potreba zastupljenosti interesa muslimanskog svijeta u Savjetu bezbjednosti; jasno definisanje mjerila, stavova i vojne neefikasnosti postojećih snaga u kriznim područjima  koje proizilaze iz nejasnih i nedefinisanih zadataka (primjer neefikasnosti snaga UN u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici 1995.); pitanje korupcije koje nisu pošteđene ni Ujedinjene nacije; ali i sve one – nabrojene i nenabrojene – koje su zajedno  uzrok opće slabosti, operativnosti i neefikasnosti Ujedinjenih nacija. Kako se pitanje volje i solidarnosti ne može regulisati nijednim zakonom, i ovdje je hitno neophodno djelovanje među samim članicama. Jedan od najvećih problema Ujedinjenih nacija, što je javna tajna, jeste sve očiglednija zavisnosti Ujedinjenih nacija od Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenje javnosti je kap koja prelijeva čašu, mada se svjetske sile poput SAD uopće ne osvrću na mišljenje javnosti - da su Ujedinjene nacije postale pokrovitelj lažnog legitimiteta političkih i vojnih intervencija Sjedinjenih Američkih Država koje provode širom svijeta. Najzorniji primjer je vojna intervencija Sjedinjenih Američkih Država u Iraku.

Reforma UN nema alternativu

Posljednja reforma Ujedinjenih nacija u okviru Savjeta bezbjednosti provedena je davne 1963. godine, od kada je u svijetu došlo do razumljivo krupnih promjena zbog kojih postoji neophodna i hitna potreba temeljnog prilagođavanja Ujedinjenih nacija. Više puta u konfliktnim situacijama Ujedinjene nacije su opravdale neophodnost postojanja jedne ovakve organizacije kao što je ona sama. Na žalost, obećanja data u preambuli Povelje nisu ispunjena čime Ujedinjene nacije nisu mogle ispuniti obećanja data svijetu i novim generacijama, čime su iznevjerile njihovo povjerenje. Prema Povelji Ujedinjenih nacija ciljevi ove organizacije bilo je održavanje internacionalnog mira i bezbjednosti te preduzimanje efikasnih mjera Ujedinjenih nacija, radi sprečavanja i suzbijanja agresije, ugrožavanja mira, rješavanjem konflikata mirnim sredstvima, u skladu sa načelima pravde i internacionalnog prava. Prema Povelji Ujedinjene nacije su obećale prosperitetnu budućnost, društveni napredak i bolje životne uvjete u daleko većoj slobodi. Pa i ovdje, sa žalošću moramo potvrditi da su Ujedinjene nacije i ovo obećanje iznevjerile, što baca sjenu na rad, obećanja i međusobne odnose svjetskih nacija na fonu između i unutar sebe.

Kako objasniti stanje sve teže stanje na internacionalnoj sceni zbog kojih obećani ciljevi ne mogu da se provedu u djelo. U novije vrijeme pojavom u svijetu sve militantnijeg terorizma, svjedoci smo ugroženosti sloboda, sigurnosti i društvenog napretka. Postojanje konflikta na Bliskom Istoku više od pedeset godina, vojne ugroženosti Palestine, ugrožavanja života, prava i sloboda djece i odraslih, izvor su mnogih drugih konflikata širom svijeta koji ne doprinose održanju internacionalnog mira i bezbjednosti. Potpisnici Povelje su se saglasili i obavezali da postoji potreba održanja mira, međutim, pojedine članice UN sputavanjem volje internacionalne zajednice u prevaziđenom sistemu glasanja kao i ne pridržavanjem Povelje u pitanje dovode svoje članstvo, a pojedine članice su po protokolu već davno trebale biti isključene iz UN.

Već davno neophodne reforme Ujedinjenih nacija ukazuju na organizacione probleme unutar ove internacionalne organizacije pri čemu se u prvom planu izdvajaju dvije najznačajnije alternative: Prva je je reforma poreza UN širom svijeta, koju je moguće postići odgovarajućim paritetom prema broju stanovnika i bruto socijalnom produktu članica UN. Drugu predstavlja osnivanje samostalnih snaga UN. Osnivanjem snaga Plavih šljemova
kao vojnih ili policijskih trupa, nezavisnih od nacionalnih saveza, iste bi mogle djelovati u okviru aktivnosti Ujedinjenih nacija čime se povećava njena moć djelovanja i vjerodostojnost u provođenju političkih argumenata u kriznim područjima. Time bi se efikasnije mogli u budućnosti spriječiti genocidi poput onih u Ruandi ili Bosni i Hercegovini. Inače će se takvi slučajevi opet ponoviti.


[1] Slobodna enciklopedija, Wikipedia, https://bs.wikipedia.org/wiki/Ujedinjene_nacije

[2]
Andreas Zumach, "Globales Chaos Machtlose UNO - ist die Weltorganisation überflüssig geworden?", Rotpunkt Verlag Zürich.

[3] Unutar UN-a u toku su pregovori o nacrtu sveobuhvatne Konvencije o terorizmu, koja treba da sadržava definiciju terorizma. Za više informacija o postupcima Ad Hoc Komiteta, koji je osnovala Generalna skupština rezolucijom 51/210, vidi <http://www. un.org/law/terrorism>.This Page is Published on September 17 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:.17.09.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE