ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
ACTUA HOME PAGE

 POKRET ZA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU;

Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 937

17. septembar 2016.SADRŽAJ

1. ŠTA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE TREBA URADITI POSLIJE ODRŽANOG REFERENDUMA

2. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST IBRANA MUSTAFIĆA, SVJEDOKA NA SUĐENJU NASERU ORIĆU

3. KAKO JE I PORED IZDAJE BOŠNJAČKIH LIDERA IPAK PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MILOŠEVIĆA ZA GENOCID U BiH

4. PISMO PROF. BOYLEA KOJIM NAS JE OBAVJESTIO DA JE PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MILOŠEVIĆA ZA GENOCID U BiH

5. PITANJE REFERENDUMA JOŠ NIJE IZA NAS ZAHVALJUJUĆI NAŠOJ IZDAJI, ALI I NEUKOSTI

6. Apelaciono Vijeće Suda BiH: REFERENDUM U Rs NELEGALAN, Rs NEMA PRAVO NA BIRAČKE SPISKOVE CIK-A

7. AKCENTI INTERVJUA SA PREDSJEDNIKOM STRANKE ZA BiH

8. NOVI REKTOR UNIVERZITETA U SARAJEVU O NEČUVENOM DVOSTRUKOM STANDARDU
 


Ovaj broj Glasnika se distribuira na preko 67,739 ispravnih adresa u zemlji i svijetu.

1. ŠTA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE TREBA URADITI POSLIJE ODRŽANOG REFERENDUMA

Pozivam sve građane BiH da nakon Dodik-Izetbegovićevci-Čovićevog referenduma, na jarbolima svih opštinskih/općinskih i državnih institucija, podignu zastave Republike Bosne i Hercegovine i na taj način proglase “dejton” mrtvim, zbog kršenja odluke ustavnog suda BiH a samim time i aneksa 4 i aneksa 10 dejtonskog mirovnog (NE)sporazuma.

Ako u tome budemo odlučni , bez ispaljenog metka ćemo vratiti istinskim Bosancima i Hercegovcima našu jedinu domovinu, Republiku Bosnu i Hercegovinu. Morate znati da na to imamo puno pravo, jer Bečka konvencija o pravu ugovora, Ujedinjenih Nacija, iz 1969. godine primijenjena za eventualni najavljeni referendum u tvorevini stvorenoj Dejtonskim ugovorom, Aneks 4, Republici srpskoj, kaže da prema Članu 60 dolazi do jednostranog, srpskog, odbacivanja tog ugovora – pri čemu na snagu automatski stupa status quo ante (pređašnje pravno stanje), a to je Ustav Republike Bosne i Hercegovine.

Mujaga Ahmeljinović

-----
KOMENTAR: Postojani Mujaga, Nacionalni kongres iskreno podržava ovu tvoju incijativu. Pozivamo sve patriotske grupe i web stranice koje ukoliko do sada nisu objavili ovu incijativu da je objave i podrže na svaki mogući način. Pozivamo sve patriote RBiH da od referenduma pa nadalje počnu isticati isključivo zastavu Republike BiH, šest zlatnih ljiljana. (NKRBiH)
2. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST IBRANA MUSTAFIĆA, SVJEDOKA NA SUĐENJU NASERU ORIĆU

Molim Nacionalni kongres Republike Bosne i Hercegovine da u potpunosti objavi moje Saopštenje za javnost i da isto proslijedi svim sredstvima informisanja, web site-ovima i svim ostalim mail-ovima sa kojim raspolaže.

Ibran Mustafić.

Sredstvima javnog informisanja

Saopštenje za javnost

Poštovani,

S obzirom na mnoge kontroverze, podmetanja, širenje neistina i drugih nečasnih radnji kako bi omalovažili moju ličnost i doveli u pitanje moj integritet i kredibilitet kao svjedoka u predmetu protiv Nasera Orića, u interesu pravilnog informisanja javnosti, dužan sam iznijeti sopstveni stav.

Istina je da sam od strane odbrane optuženog okarakterisan neuračunljivim, što je sudsko vijeće prihvatilo, te sam pristao na psihijatrijsko vještačenje, kako bih sudu i odbrani optuženog dokazao da sam uračunljiva osoba koja se može pojaviti na sudu u svojstvu svjedoka.

Istina je da ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih se pojavio na sudu, te uskoro očekujem poziv na novo ročište.

Istina je da se na sudu mogu pojaviti samo u svojstvu svjedoka tužilaštva, ali je moj jedini motiv da se na sudu pojavim u ime Boga, Republike BiH i nevinih žrtava genocida.

Ne ulazeći u namjere i ciljeve tužilaštva i suda, moja jedina namjera i cilj je dokazati da je optuženi svojim, kako svjesnim, tako i nesvjesnim činjenjem i nečinjenjem, uključujući i zločine nad srpskim zarobljenicima i likvidacijama Bošnjaka najvećih domoljuba u Srebrenici, direktno radio protiv interesa Republike BiH i njenih građana, a u interesu agresora i izdajničkog režima u Sarajevu na čelu sa Alijom Izetbegovićem, kako bi Srebrenica nestala u genocidu i kako bi se definitivno otklonile sve prepreke za konačno uništenje Republike BiH i njenu konačnu podjelu i pretvorbu u dejtonsku genocidnu i zločinačku tvorevinu sa svojim genocidnim paradržavama, Federacijom BiH i Republikom srpskom.
3. KAKO JE I PORED IZDAJE BOŠNJAČKIH LIDERA IPAK PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MILOŠEVIĆA ZA GENOCID U BiH

Piše: Vahid Sendijarević

Prvo pitanje koje sebi moramo postaviti u slučaju suđenja Naseru Oriću je kome treba presuda da je pripadnik Armije R BiH počinio ratni zločin protiv “nedužnih civila” u period 1992-1995. Odgovor je jednostavan: Projektu genocidne Republike srpske. Da bi genocidna tvorevina bila legalizovana (čitaj stekla pravo na referendum o nezavisnosti) treba da se istina da je genocid u Srebrenici rezultat agresije na Republiku BiH od strane Republike Srbije, kako je definisano u rezolucijama Ujedinjenih Nacija i presudi Internacionalnog suda pravde, predefiniše u civilni rat u kojem su sve strane u sukobu počinile zločine nad civilima. A jasno je kao dan, da nije bilo agresije na Republiku BiH, Naser Orić bi u period 1992 do 1995 najvjerovatnije bio samo policajac u Republici Srbiji i ništa više.

Problem tužioca i “odbrane” u procesu Naseru Oriću je to što je Ibran Mustafić glavni svjedok, koji sve podsjeća da se zločin protiv srpskih civila, ako se desio, desio kao rezultat u kontekstu agresije na Republiku BiH i u kontekstu izdaje Srebreničkog naroda od strane bošnjačkih vođa. Naser je iskorišten u Srebrenicu kad je trebalo organizovati haos, i izveden kad je trebalo počiniti pokolj genocida.

Kako izdaja funkcioniše i kako se Ibran obračunava sa izdajom najbolji je primjer Ibranova bitka da se pokrene optužnica protiv Miloševića, Karadžića i Mladića.

U Hagu, u petak, 4-tog februara 2000-te godine, Ibran Mustafić, Zineta Mujić, i Hafiza Mujkanović su u prisustvu Prof. Francis A. Boyle-a predali Carla-i Del Ponte, tužiocu Internacionalnog kriminalnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, optužnicu protiv Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i 13-est zvaničnika Ujedinjenih Nacija i predstavnika vise država, i njihovih potčinjenih za njihovu ulogu u padu i genocidnom pokolju u Srebrenici u julu 1995-te godine. Ibran Mustafić se odlučilo da pokrene ovu optužnicu sa punim razumijevanjem da Alija Izetbegović, Silajdžić, Ganić, Lagumdžija, Cerić i ostali izdajnici i institucije na čijim čelima su se nalazili nikada neće pozvati na odgovornost one sa kojima su učestvovali u planiranju i realizaciji projekta agresije i podjele Republike BiH, i kojima je trebao haos etničkog čišćenja i genocid, kojeg je Ibran Mustafić osnovano nazvao “Planiranim Haosom”, da bi realizovali svoj projekat.

4-tog oktobra 2000-te, kako je i obećala prilikom sastanka u Hagu, pored organizovane sabotaže izdajnika u Sarajevu, Carla Del Ponte se sastala sa majkama Srebrenice u Sarajevu, Ibranom Mustafićem i Prof. Boyle-om kao pravim zastupnikom Udruženja građana Majke Srebrenice i Podrinja. Tokom sastanka sa Majkama, Carla Del Ponte je obećala da će proširiti postojeću optužnicu Miloševiću za ratne zločine na Kosovu i Hrvatskoj sa zločinom genocida počinjenog u Srebrenici. 24-tog novembra 2001-e, Kriminalni Tribunal Ujedinjenih Nacija u Hagu je pokrenuo novu optužnicu protiv Miloševića za genocid vezan za rat u Republici Bosni i Hercegovini u period od 1992 do 1995. Prvi put u historiju jedan predsjednik države je optužen za zločin genocida, i ne zaboravimo, da je to optužnica Ibrana Mustafića.

Koliko Bošnjaka uopšte zna da lideri Bošnjaka nikada nisu pokrenuli optužnicu za ratne zločine i zločin genocida protiv Miloševića, Karadžića i Mladića. Lojalnost Izetbegovića oca i sina počinje i završava sa Republikom srpskom. Zašto se na godišnjicu smrti Alije Izetbegovića, u momentu kada ide suđenje Naseru Oriću, Bakir slika sa Naserom na mezaru Alije Izetbegovića sa zakletvom da nikada neće odustati od puta Alije Izetbegovića? Pa zato, da slučajno neko ne skonta da on žrtvuje Nasera za Republiku srpsku. Naser Orić, najvjerovatnije nije niti svjestan svoje uloge u kreiranju i legalizaciji genocidne države Republike srpske, svoje žrtve za Republiku srpsku, ali Bakir, on zna i ne odustaje.


-----
KOMENTAR: Veoma je interesantno pitanje zašto u režimskim medijima nikada nije objašnjeno kako je došlo do podizanje optužnice za genocid u BiH protiv Miloševića. Zašto su jednu tako važnu i uspješnu akciju Majki Srebrenice, Ibrana Mustafića, Prof. Boylea, Vahida Sendijarevića i Bosanskog kongresa režimski mediji držali u potpunom informativnom mraku? Postoji samo jedan odgovor: Pa zato što oni koji su bili zaduženi da to rade, Izetbegović, Silajdžić, Lagumdžija itd., nikada nisu ni tražili podizanje optužnice protiv Miloševića. Kada se zanemare prazne riječi i pogledaju njihova djela, Milošević nikada ne bi bio optužen za genocid u BiH. To je samo još jedan u nizu dokaza da su "bošnjački" političari potpuno u službi Republike srpske. (M. B.)
4. PISMO PROF. BOYLEA KOJIM NAS JE OBAVJESTIO DA JE PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MILOŠEVIĆA ZA GENOCID U BiH

Dear Friends:

It appears that the Honorable Carla Del Ponte has kept the promise she made to the Mothers of Srebrenica and Podrinja on February 4, 2000 in The Hague and again on October 4, 2000 in Sarajevo: that Milošević would finally be indicted for the crimes he committed in the Republic of Bosnia and Herzegovina. To her great credit, she has not honored the unholy deal cut by Holbrooke that Milošević would remain immune from prosecution so long as he signed Dayton. Francis A. Boyle Professor of International Law Citizen of the Republic of Bosnia and Herzegovina Attorney for the Mothers of Srebrenica and Podrinja Attorney for the Women of Srebrenica

Francis A. Boyle
Law Building
504 E. Pennsylvania Ave.
Champaign, IL 61820 USA
5. PITANJE REFERENDUMA JOŠ NIJE IZA NAS ZAHVALJUJUĆI NAŠOJ IZDAJI, ALI I NEUKOSTI

Piše: Muhamed Borogovac

Danas, 17 septembra, kako javlja FENA stigla je povoljna presuda Ustavnog suda BiH, citiramo najvažnije dijelove:

"Ustavni sud Bosne i Hercegovine je zaključio da ne postoje opravdani razlozi za usvajanje zahtjeva Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, te ga je stoga odbio.

Ustavni sud je na današnjoj sjednici razmatrao zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnog suda u predmetu broj U 3/13 koja se odnosi na ocjenu ustavnosti određenih odredaba Zakona o praznicima Republike Srpske, saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

/.../

S obzirom na to da Narodna skupština Republike srpske u svom zahtjevu za preispitivanje nije prezentirala nikakve nove činjenice u smislu člana 68. stav 1. Pravila Ustavnog suda, koje bi mogle utjecati na drugačije odlučenje Ustavnog suda u predmetnom slučaju, zahtjev je odbijen." -kraj citata.

Ovim bi priča o referendumu u normalnom narodu kojim ne vladaju izdajnici, bila završena. Nažalost, Bakir Izetbegović i njegova grupa izdajnika, ali i dobronamjernih sociološki neukih parlamentaraca, koji misle da je i samo održavanje referenduma, mada bez pravnih posljedica, katastrofa za BiH, su pružile slamku spasa Srbima. Naime, oni pokušavaju zabraniti i samo odmrzavanje referenduma?!

Zašto bi se zabranjivalo nešto što nema nikakve pravne posljedice? Zašto se od muhe pravi medvjeda? Evo kako to objašnjava predsjednik SDS-a Dragan Čavić:

"Nema novih pregovora o ustavnom poretku BiH bez velike drame. I tu se negdje kreću moje procjene, ili preciznije, moji strahovi, da možda nekome treba velika drama u BiH, pa od muhe pravi medvjeda, plasira priče o secesionizmu i destrukciji, o prekrajanju granica i slično. Davanje ove dimenzije referendumu može da bude početak priče o tome da nam je potreban neki 'Dayton 2' što je jako opasno".

I šta se sada može dogoditi u vezi zahtjeva Izetbegovića i nekolicine BiH parlamentaraca da se zabrani i samo održavanje Referenduma? Ako Ustavni sud zabranjuje održavanje referenduma, Srbi će prkositi i eto velike krize i destabilizacije o kojoj govori Čavić. To je ono što Dodik hoće. Jer, bez pravne snage referendum se svodi samo na anketiranje stanovništva, ali kada postoji izričita zabrana Ustavnog suda, onda će održavanje značiti ozbiljno potkopavanje autoriteta Suda, tj. države.

Izetbegović je izdajnik, i on zna sve ovo. Onim parlamentarcima koji su stavili svoja imena pored Izetbegovićevog na zahtjev da Ustavni sud zabrani odmrzavanje Referenduma možemo samo poručiti:

Nekada je i put do pakla popločan dobrim namjerama.
6. Apelaciono Vijeće Suda BiH: REFERENDUM U Rs NELEGALAN, Rs NEMA PRAVO NA BIRAČKE SPISKOVE CIK-A

Danas je Apelaciono Vijeće Suda BiH odbacilo kao nedopuštenu žalbu Komisije za provođenje referenduma u Rs-u na Odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kojim je odlučeno da se odbije zahtjev za ustupanje Centralnog biračkog spiska za provođenja Referenduma u Rs-u.

"Na taj način je ova pravna priča vezana za dostavu izvoda iz biračkog spiska je formalno-pravno završena. Sada sve ostale aktivnosti koje će se dešavati nisu vezane za rad CIK-a", kazao je Šantić za Klix.ba.

Sud je odlučujući o ovom pitanju našao da ne postoje procesno pravni uvjeti za meritorno rješavanje žalbe, jer žaliteljica, Republička komisija za sprovođenje Referenduma Rs-a nije ovlaštena za podnošenje žalbe u konkretnom slučaju.

"Nama je drago što se završila ova priča vezano za nadležnost CIK-a. Čeka nas izborni proces i nadam se da ćemo se moći posvetiti redovnim aktivnostima i da završimo s izborima", kazao je predsjednik CIK-a BiH.

Na pitanje šta znači ova odluka Suda BiH i da li će referendum biti održan, Šantić je kazao da to nije pitanje za CIK.

"Mi smo dobili zahtjeve i riješili ih. Sud je brzo reagovao i donio odluku. Što se nas tiče mi smo priču što se toga tiče završili", zaključio je Ahmet Šantić.

-----
KOMENTAR: Zahvaljujući i ovoj presudi, zaista je nevjerovatno da Ustavni sud promjeni svoju odluku, ako imaju i malo profesionalizma. Ali kada u sudu imaš Ćemana i Palavrićku kao predstavnike Bošnjaka, sve je moguće.
7. AKCENTI INTERVJUA SA PREDSJEDNIKOM STRANKE ZA BiH

Slijede akcenti iz dužeg intervjua Bedrudina Gušića sa Predsjednikom Stranke za BiH Amerom Jerlagićem.

- To će biti djelo koje su mogli napraviti i u kafani, jer neće imati adekvatne spiskove ovjerene od državnih institucija. Sve će to biti cirkus u režiji Dodika. Ukoliko se Dodik odluči da ga provede, očekujem reakciju državnog tužilaštva, pa čak i neku naknadnu reakciju OHR-a.

- Ako se odluče za taj kurs, moraju biti svjesni i posljedica koje mogu nastati. Jednostrano kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma, stavlja ga u stranu i tada po međunarodnom pravu stupa na snagu Ustav koji je bio na snazi prije rata u BiH, a to je Ustav Republike BiH.

- Podsjećam, ”aksiomi” se ne dokazuju, pa tako i odluke Ustavnog suda. One se primjenjuju. Referendum i kada bi se desio, svakako neće biti priznat nigdje, ali se sa njim ulazi u ”jednosmjernu ulicu”.

- Retorika između zvaničnog Zagreba i Beograda nikada nije bila na nižem nivou nego ovih posljednjih sedmica. Čović je samo jedan od tih aktera.

- Ali bez obzira na svu priču oko referenduma, smatram da je Izetbegovićeva velika pogreška odlazak na noge Dodiku i razgovori sa politički mrtvim čovjekom o Mehanizmu koordinacije i političko oživljavanje Dodika.

- Beograd zna da je u Daytonu zaustavljen rat i da su stvorene dvije administrativne jedinice, dva entiteta kao sastavni dio BiH, a ne da je BiH nastala spajanjem dva entiteta kako to želi i voli reći Dodik. On na silu i lažima želi nametnuti prijeratno postojanje ”Republike srpske” kako bi ispalo da je post-daytonska BiH nastala spajanjem dva entiteta, a ne kao nasljednica Republike Bosne i Hercegovine. (Ustav BiH – kontinuitet).

- Nije isključeno da se, ukoliko se bude insistiralo na provođenju referenduma i desi neki incident sa posljedicama o kojima sada ne bih špekulisao. Smatram da je svakom normalnom čovjeku, a pogotovo nama koji smo preživjeli rat sa svim njegovim strahotama bilo koja priča o ratu korak unazad od stotine hiljada milja. Nadam se da će razum prevladati i usijane glave otići u stranu.

- Naravno da sam za takvu ideju sve bosanskog fronta. BiH će ostati cjelovita, jedinstvena, nedjeljiva i suverena država ma koliko bilo ideja za podrivanje njene suverenosti i cjelovitosti.

- Očekujemo rezultat bolji od rezultata iz 2012. godine kada nismo dobili niti jednog načelnika. Naš cilj na ovim izborima je 4 do 5 načelnika što direktno Stranke za BiH ili ujedinjeni oko nezavisnog kandidata.

- Dragi građani, ukoliko želite promjene ovih političkih struktura koje 26 godina vladaju pojedinim gradovima i općinama izađite na izbore, glasajte za Stranku za BiH i donesite promjene.
8. NOVI REKTOR UNIVERZITETA U SARAJEVU O NEČUVENOM DVOSTRUKOM STANDARDU

Škrijelj: Ne postavlja se pitanje revizije državljanstava onih koji su iz Knina prešli u entitet Republika Srpska i stekli državljanstvo, govori Škrijelj

Rifat Škrijelj, rektor najveće visokoškolske institucije u BiH, Univerziteta u Sarajevu, jedan je od 20.000 građana porijeklom iz Sandžaka čije državljanstvo podliježe reviziji koju do 5. oktobra ove godine provodi Ministarstvo civilnih poslova BiH. U razgovoru za „Avaz“ Škrijelj kaže da ne namjerava predavati dokumentaciju koju je prema javnom pozivu objavljenom na internetskoj stranici Ministarstva dužan dostaviti.

Tri pasoša

Ističe da 35 godina živi u Sarajevu, a da je set dokumenata neophodnih za reviziju dostavio pri predaji zahtjeva za državljanstvo te da se dokumenti građana koji su dobili državljanstvo u datom periodu nalaze u matičnim uredima općina u kojima je vršen naknadni upis u knjigu državljana i knjigu rođenih.

– Ja sam po više osnova, po zakonu stekao državljanstvo BiH i pripadam kategoriji građana obuhvaćenih tom revizijom i bit će mi zaista veliko zadovoljstvo da se i ovaj put prekontroliše taj način kako sam kao prijeratni asistent na Prirodnomatematičkom fakultetu, pripadnik Armije RBiH u ratu, kojem već treća lična karta i treći pasoš u ovoj zemlji istječu, biti revidiran – kaže Škrijelj.

On ne spori pravo i obavezu Ministarstva civilnih poslova BiH da kontrolira način na koji su građani stjecali pravo na državljanstvo. No, sam način na koji se to radi smatra diskriminirajućim, iako kaže da ne misli da je to bila namjera Ministarstva s Adilom Osmanovićem na čelu.

– Jer, ne postavlja se pitanje revizije državljanstava onih koji su iz Knina prešli u entitet Republika Srpska i stekli državljanstvo. Oni imaju entitetsku formu zaštite, imaju Ugovor o specijalnim odnosima između Rs i Srbije i nemaju nekih velikih problema na tom fonu – podsjeća Škrijelj.

Ciljana provjera

Stoga, smatra Škrijelj, aktuelna revizija može biti samo na štetu Bošnjaka. On navodi i da ga je kontaktirao veliki broj ljudi koji podliježu reviziji, izražavajući zabrinutost zbog aktuelnog procesa. Prema njegovom mišljenju, tragično je i apsurdno da neki građani BiH mogu birati i biti birani na izborima u drugoj državi, a da su za Bošnjake propisana posebna pravila.

– A postavlja se pitanje može li neko ko je Bošnjak u matičnoj državi imati državljanstvo. Pri tome da tom Bošnjaku reviziju sutra može raditi službenik koji je državljanin druge države. I to ima u dokumentima. To su tragična pitanja – zaključuje Škrijelj.

-----
KOMENTAR: Ovo pitanje najbolje pokazuje nepodnošljiv robovski odnos Bošnjaka čak i u samoj Bosni i Hercegovini u odnosu na Srbe. Ni jedan dostojanstven narod ne bi pristao na takav odnos prema svojim sunarodnicima, zaštitio bi svoje sunarodnike iz dijaspore (u ovom slučaju iz Sandžaka). Međutim, ovdje se radi upravo o onome što smo opisali u prošlom Glasniku, o nedržavotvornom mentalitetu jednog domorodačkog naroda, kojega su Srbi prevaspitali u poslušnu marvu.

Najbolji način da se to ispravi je da se zahtijeva i revizija za 50,000 Srba iz Krajine i Srbije. Tada bi Srbi, kojima je stalo da ima što više Srba u Rs i BiH molili Bošnjake da se ne diraju ni u državljanstva Bošnjaka iz Sandžaka, ni Srba iz Hrvatske i Srbije. U jednom Škrijelj nije u pravu. Naime, osnovni krivac jeste njegova stranka SDA i njeni funkcioneri, a time i on, jer je kao uticajna ličnost u SDA mogao uticati i skrenuti pažnju na to pitanje i prije nego je zaprijetilo njemu lično. A SDA je to smišljeno radila, gradila i jačala srpsku državu Rs, i zato mnogi kažu SDA = Srpska Državotvorna Akcija.

(M B.)

This Page is Published on September 19, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:.19.09.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE