ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
Šaban NurićACTUA HOME PAGE

 JOŠ PONEŠTO O MONOGRAFIJI,
EVROPSKA UNIJA – PRAVNA I POLITIČKA STVARNOST
,
AUTORA ŠABANA NURIĆA I MILOŠA MARKOVIĆA


Piše: prof. dr. Velimir Sotirović
prof. dr. Velimir Sotirović

 

Knjiga EVROPSKA UNIJA - PRAVNA I POLITIČKA STVARNOST od autorskog dvojca dr Šabana Nurića i dr Miloša Markovića predstavlja školski primjer monografije prilagođene savremenim zahtjevima koji traže tzv. čitljivost i jezičko-stilsku preglednost. U sadržajno-tehničkom smislu rukopis je podjeljen u 25 poglavlja sa pratećim dodacima (riječi autora, izvodi iz recenzija, korištena literatura, akronimi, kratke biografije autora itd.) koji se u potpunosti uklapaju u logički slijed materije koju monografija tretira. Monografija je napisana na 239 stranica A5 formata. Literaturni izvori korišteni pri pisanju ove knjige  su brojni, kako domaći, tako i inostrani, aktuelni i primjereni sadržaju knjige. Riječ je o više od 200 izvora različitog karaktera.


Kratak opis sadržaja knjige

EVROPSKA UNIJA - PRAVNA I POLITIČKA STVARNOST je pisan vrlo interesantnim metodološkim, metodičkim, sažetim i jasnim stilom i jezikom koji čitaocu omogućava lako, čak relaksirajuće shvatanje materije organizacione stvarnosti Evropske unije, koja je u osnovi vrlo komplikovana i naizgled teško učljiva. Jezik i stil pisanja, prepoznatljiv kod autora ove knjige, kompoziciono i stilski predmetnu materiju su tako izložili da je čitalac, pri iščitavanju rukopisa, u stalnoj situaciji iščekivanja da dobije odgovore na izlagane nepoznanice koje u osnovi čine pravo, historiju, politiku i ekonomiju Evropske unije.

Sve navedeno, sigurni smo, garantuje da će čitaoci, pa i studenti pravnih i drugih fakulteta, gdje se izučava predmet pod nazivom Pravo Evropske unije, uspješno istim ovladati i kao već uposleni ili diplomanti sa visokom stručnom spremom, po završetku studija, moći kvalitetno da se uklope u poslove koje im nudi profesija za koju su se osposobljavali. Dakle sadržaj knjige je u funkciji upoznavanja širokog kruga čitalaca s problematikom vezanom za Evropsku uniju.


Aktuelnost i originalnost tematike knjige

Autori ovom knjigom na jednom mjestu ukazuju na svu problematiku vezanu za pravo i politiku Evropske unije. Na jasan, naučno-stručan i pregledan način uspješno obrađuju problematiku vezanu za djelatnost brojnih subjekata Evropske unije, međunarodnih odnosa i međunarodnog prava. Pristup obrađenoj temi je originalan, kako po svojim sadržajima, tako i po konkretnoj problematici. Autori su obradi sadržaja pristupili multidisciplinarno, pri čemu su koristili više istraživačkih metoda. Obradili su i pitanja vezana za evropsku perspektivu BiH, kao buduće ravnopravne članice EU. Ukazali su i na strukturalne interakcijske elemente  Evropske unije, međunarodnih organizacija i međunarodne zajednice.


Terminologija, jezik i stil

Autori su u knjizi pravilno koristili naučni i stručni vokabular. Tekst je primarno pisan opisnim i analitičkim jezikom. Jezik i stil su razumljivi, jasni, jednostavni, prirodni, odmjereni, racionalni, koherentni i stručni. Autori su pravilno koristili ekspertni jezik sa stručnim terminima. Uspješno su izbjegli zamke frazeologije, u smislu da su poopštavali konkretne pojmove i koristili leksiku sui generis.


Ocjena i kategorizacija knjige

Ova knjiga ima sve karakteristike savremene naučne knjige. Ona je direktan doprinos izučavanju važnijih aspekata Evropske unije. S naučnog i praktičnog stanovišta, a posebno imajući u vidu način obrade pojedinih pitanja i korištenu terminologiju, knjiga je vrijedan doprinos problematici istraživanja pitanja vezanih za nastanak, razvoj i budućnost Evropske unije. Autori su imali u vidu da obrađeni sadržaji imaju svoj pojmovnik i odlično ga iskoristili.

Pored onih koji su se bavili ili se bave sadržajima nastanka i funkcionisanja Evropske unije, knjiga može koristiti i onima koje uopšteno interesuje problematika vezana za evro-atlantske integracije BiH. Širina i dubina obrade pojedinih pitanja tretiranih u ovoj knjizi su u srazmjeri s njihovom praktičnom relevantnošću. Autori su vodili računa da ne minimiziraju prethodnike koji su pisali na istu temu, već se s dignitetom odnose prema njima, pri tome ispunjavajući praznine koje oni nisu uspjeli obraditi.

Autori su pisanju knjige pristupili izrazito naučno, sa odgovarajućim instrumentarijem, istražujući sadržaje koji čine Evropsku uniju, a da pri tome nisu odbacili dosadašnje njihove opise. Svaku tvrdnju potkrijepili su činjenicom, pri tome vodeći računa da ne ugroze naučne standarde. S obzirom na opširnost obrade svih pitanja, knjiga se može koristiti u edukacijske svrhe. Prilikom elaboriranja brojnih pitanja, autori su pokazali smjelost i originalnost. Načinom prezentacije određenih sadržaja podstiču čitalačku stručnu i naučnu znatiželju, kako među teoretičarima, tako i praktičarima koji su profesionalno angažovani u državnim i međunarodnim organizacijama naslonjenim na Evropsku uniju.

Knjiga je naučno-stručnog karaktera, napisali su je stručnjaci, kompetentni poznavaoci Evropske unije, koji su u njoj sublimirano unijeli naučna i edukacijska iskustva vrsnih naučnika i pedagoga. Oni nisu amateri, već su dva od malog broja naučnih autoriteta za oblast Evropske unije. Ovom knjigom autori daju originalan doprinos i značajan poticaj istraživanju sadržaja iz oblasti znanja o Evropskoj uniji. Cjelokupno pisanje knjige prožeto je osloncem na dokumentaciju, kao i njenim prikazom. Ova knjiga je rezultat velikog pasioniranog naučnog rada.

Čitaoci koji imaju određena saznanja o Evropskoj uniji, iz ove knjige mogu saznati to što o njoj do sada nisu znali. Na napisanom, autorima dr Šabanu Nuriću i dr Milošu Markoviću čestitamo, a Internacionalnom univerzitetu Brčko hvala na dobroj izdavačkoj odluci.


Novi Sad, novembar 2016. godine,   Prof. dr Velimir SotirovićThis Page is Published on December 10, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 10.12.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE