ORBUS.ONE TOP


AKTUA 2011  CRNO PO BIJELOM O SVEMU STO TIŠTI - OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME


ACTUA HOME PAGE
 

 

ORBUS
PRAVILNIK

AKTUA ARHIV

Dec. - 2015

Jan. - 2016
Feb. - 2016
Mar. - 2016
Apr. - 2016
Maj  - 2016
Jun. - 2016
Jul. - 2016
Avg. - 2016
Sep. - 2016
Okt. - 2016
Nov. - 2016
 


FHILOSOFICO IN CONTINUO 

Central European Code Windows-1250

AKTUA 2016
JULI - SRPANJ 2016
PROČITAJTE NA NAŠIM STRANICAMA!

4288
TURSKA SE VRAĆA U AZIJU

Piše: Zdravko Mršić

U „sedmom vijeku“ Arapi su počeli stvarati islamsko carstvo u Aziji i Africi, a bili su zauzeli i dio današnje Španije. Seldžuci su se uspostavljali kao narod od devetog stoljeća, a islamsko carstvo imali su u jedanaestom i dvanaestom stoljeću. Njihovo je carstvo također bilo prvobitno u Aziji. Osmanski Turci su se bili usmjerili na Evropu. Osman I je uspostavio prijestolnicu u Bursi na azijskoj obali Mramornog mora. Murat I prenio je prijestolnicu 1369. godine u Edirne u Evropi, a Mehmed II 1453. godine uzeo je za prijestolnicu osvojeni Carigrad. Za Arapa i Seldžuka bogatstvo je bilo u Aziji, a od Renesanse su ekonomska dinamika i bogatstvo bili u Evropi. Turci su pod Bečom zadnji put bili 1683. godine, a 1697. godine bili su potučeni u bitci kod Sente. To je bio početak kraja pravog Turskog carstva. Ipak, Turci su nastojali postati i ostati evropskom silom. Koncem devetnaestog stoljeća industrijalizirana Evropa zašla je u Tursko carstvo investicijama u naftu i infrastrukturu. Od 1903. do 1940. godine gradila se željeznička pruga od Carigrada do Bagdada. Turska se nadmećala s Rusijom za evropski kapital. Uoči Prvog svjetskog rata mladoturci su pod utjecajem Francuske od Turskog carstva nastojali napraviti liberalni i liberalistički režim. Poslije tog rata Mustafa Kemal (Ataturk) nastojao je od propalog nesuđenog evropskog carstva napraviti bar evropsku neislamsku, građansku državu. On je uspostavio jednopartijsku militarističku državu, iako je nominalno imao parlamentarnu demokraciju. Vojska je bila krajnji lijek protiv islamizma i građanske demokratske anarhije, kakva je vladala u evropskim kapitalističkim državama.
 
4287


Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 931 - 2. juli 2016.
1. I POPISA STANOVNIŠTVA DOKAZUJE DA ŽIVIMO U GENOCIDNOM PROJEKTU
2. FIKRET NOVALIĆ, GROBAR LISIČIJIH OČIJU
3. Kreću novi obračuni u SDA: Uklanjanjem Šepića bi počela čistka „neposlušnih“!
4. RE: SAMO U BOSNI PREVARA SA PIRAMIDAMA JOŠ TRAJE
5. Da li ste bili u Visokom i ulazili u tunele?
6. ŠTA SVJETSKA NAUKA KAŽE O "PIRAMIDAMA"
7. SDA i HDZ nastoje podijeliti Mostar kako bi sutra podijelili Federaciju
8. ZLOČINI U ZVORNIKU
Najviše Bošnjaka u Celopeku je ubijeno za Bajram i za Vidovdan
U Abdulaha su nabili zašiljen kolac koji je prodro u njegovu utrobu oko 40 cm
Svirepi ratni zločini – a, Zvornik šuti li šuti!
9. KOMENTAR: ZAŠTO SMO DO SADA RIJETKO PISALI O STRAHOTAMA GENOCIDA
10. RE: HADŽIFEJZOVIĆ - LATIĆ – GALIJAŠEVIĆ
11. RE: CUNAMI JUGONOSTALGIJE - ZLOUPOTREBA TITA


Dr. Muhamed Borogovac
4286
ILI POPIS ILI OTPIS?!
Zijad Bećirević
Bolestan um u intelektualnom jezgru Srbije stvorio je bolesno srpsko jednoumlje i ono i danas udara u um i razara zdravu svijest građana, bez trunke kajanja i griže savjesti. Nakon što su tokom agresije pobili, protjerali na stotine hiljada Bošnjaka, okupacione vlasti Rs i Srbije ne ispuštaju priliku da „statističkim genocidom“ (koji se kao takav može dogoditi samo u BiH) trajno i zauvijek iz stanovništva BiH eliminišu i zauvijek izbrišu blizu 200.0000 protjeranih Bošnjaka. A da bi za to obezbjedio potrebnu podršku iz vana, predsjednik Rs Milorad Dodik je uz blagoslov Srbije i Rusije zapucao čak u Kinu, sa kojom je zaključio strateške sporazume, kojima najdragocjenije resurse države BiH licitira kao svoju babovinu. Iz Rs se ne prestaje sa pritiscima, ultimatumima i ucjenama. I niko ne zna koliko će se još ultimatuma, ucjena, pritisaka morati pretrpjeti i štetnih nagodbi prihvatiti, da se sačuva ovaj iscrpljujući zamorni Dejtonski mir, u kojem uživaju samo ratni profiteri, pljačkaši i korumpirane vlasti. Može li se pretpostaviti da je ucjenama o popisu stanovništva i prijetnjama o odbijanju popisa na području Rs dostignut vrh ledenog brijega? I dok okupacione srpske vlasti iznalaze nova sredstva i načine da zauvijek zatvore vrata okupiranog dijela BiH za bošnjačku dijasporu, bošnjački političari vjeruju u zakone koje svako tumači na svoj način, čekaju arbitražu MZ (koja je uvijek bila na štetu države BiH i Bošnjaka) , ili se nadaju da će neko drugi uraditi ono što je njihova primarna dužnost. A šta je moguća posljedica takvog odnosa jasno govori narodna poslovica „Poslije boja, koplje u trnje!“
 
4285


MALI VELIKI ČOVJEK
Piše: Jusuf Trbić, preporodbn.com
Bošnjaci su za hiljadu godina prešli dug i neobičan historijski put. Od srednjovjekovnih Bošnjana, ponosnog i hrabrog naroda, koji je svoju domovinu žestoko branio od neprijatelja sa svih strana, od naroda koji je dominirao ovim dijelom Balkana, vladajući velikim dijelovima sadašnje Srbije i Hrvatske, naroda koji je prešao put od bogumila do muslimana, čiji je bosanski jezik bio jedan od diplomatskih jezika na dvoru u Stambolu, došli su do uplašene, progonjene, potiskivane i svakojakoj mržnji i progonima izložene skupine, koja dugo nije znala ni ko je, ni kuda ide, ni na koju stranu da se okrene. Važan dio opsežnih, decenijskih napora da se uništi bošnjački narod bio je i brisanje njegove prošlosti, njegovog jezika, njegovog identiteta. U Kraljevini Karađorđevića, a zatim i u socijalističkoj Jugoslaviji, Bošnjaci su smatrani ostacima nekadašnje okupatorske sile, pa je čitava njihova historija bila jednostavno izbrisana, pogotovo vrijeme turske vladavine. Ali, ni doba Austro-Ugarske nije se pominjalo po dobru, pa je tako dugo prešutkivana uloga bošnjačkih ratnika u sastavu austrougarske monarhije. A o tome se itekako imalo šta čuti. Jer, Bošnjaci su bili najhrabriji i najbolji borci te vojne sile, o njima su se se pisale knjige, njima su podizani spomenici. Ali, pošto je Srbija bila na drugoj strani fronta u Velikom ratu, pa je smatrana čak i pokretačem tog rata, o bošnjačkom herojstvu nije se smjelo govoriti. Tek u novije doba naši historičari su iznijeli na svjetlo dana istinu o učešću Bošnjaka u vojsci Austro-Ugarske, pa smo saznali i za neobičnu sudbinu Eleza Derviševića, najmlađeg vojnika u tom ratu, heroja kakav se rijetko sreće, Bijeljinca o kome njegovi zemljaci skoro ništa ne znaju.
 

Jusuf Trbić
4284
MUSLIMAN, VLAH, ŠOKAC – Između konvencionalne upotrebe i političke zloupotrebe
A da nije – nije! Termini “Vlah“ i “Šokac“ jesu tradicionalni izrazi među Bošnjacima muslimanima i zadržali su se do danas upravo kao dio kulturne konvencije koja je u ovom konktekstu bila opšteprihvaćena i koja nije uključivala nikakve primjese pežorativnosti!  Povod- Bošnjaci – etničko, nacionalno ime autohtonog naroda koji od pamtivijeka živi na prostorima centralnog Balkana, sa središtem u Bosni, bilo je uobičajeni i jedini naziv kojim se ovaj narod identifikovao duže od 1500 godina.  U tom periodu imali su svoju državu koja se punih pet vijekova održala i koja je, kroz cijeli taj period zadržala isto ime: Bosna. Jezik Bošnjaka, u svim dokumentima tokom cijelog ovog perioda, označavan je isključivo kao bosanski jezik. Poslije okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, 1878 godine, počinje realizacija dugoročnog strateškog političkog projekta brisanja etnonima ‘Bošnjaci’, falsifikovanja istorije Bosne kao države i negiranja viševjekovne tradicije državotvornosti bošnjačkog naroda, bošnjačke kulture i bosanskog jezika, uz direktnu oficijalnu zabranu upotrebe naziva nacionalnog jezika, donijetu 1907. godine. Tek 1993. godine Bošnjaci su zvanično vratili svoje etničko i nacionalno ime, koje je promovisano i Ustavom Bosne i Hercegovine kao njihovo jedino ime.
Ipak, tokom proteklih godine, sve do danas, medijumi, predstavnici crkve, kulturnog i akademskog života, pa čak i političari na svim nivoima, kako na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine tako i u svim državama nekadašnje zajedničke države Jugoslavije, posebno u Srbiji i Hrvatskoj, ignorišu nacionalno ime Bošnjaka i bez ikakvog zazora u svakoj prilici i svim javnim nastupima, nazivaju ih muslimani, sa malim ili velikim ‘M’. Ova praksa ignorisanja nacionalnih osjećanja Bošnjaka toliko se uvriježila da na nju više ne reagiraju ni sami Bošnjaci, čak ni u zajedničkim TV emisijama, bilo da je riječ o voditeljima ili učesnicima u TV debati.

01.07.2016.

 


Pogledajte naše arhivirane stranice na serveru sa dosta interesantnog materijala.
 

 

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

Cijenjeni posjetioci, vulgarni tekstovi koji verbalno vrijeđaju: vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir. 
Također, nepotpisane reakcije ne uzimaju se u obzir, jer tako pišu samo ljudi bez savjesti i kukavice, a oni nas ne interesuju.
 
Vaše reakcije šaljite na email: info@orbus.one


Page Construction: 01/06/2016 - Last modified:12/09/2018