TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAHAMDO ČAMO


ACTUA HOME PAGE

 
NEKONTROLISANO
NASELJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

HAMDO ČAMO
Narod: Ilustracija

 

Zürich, 18.01.2018 - Bosna i Hercegovina za razliku od mnogih zemalja u regionu nikada nije obraćala pažnju na dosljednu politiku kontrole kretanja stanovništva, prepuštajući razvoj demografske slike prirodi i prirodnim načelima kretanja istog. Usljed nepostojanja dosljedne politike državnog uređenja kretanje stanovništva se odvijalo nekontrolisano usljed čega je moguće primjetiti dvije glavne značajke: a) nepostojanje zaštite domaćeg stanovništva b) nepostojanje zaštite državnih i nacionalnih interesa.

Bez kontrole kretanja, naseljavanja, izdavanja boravišnih i radnih viza, svako društvo i država svijeta izloženi su višestrukim opasnostima koji na prvi pogled nisu uočljivi, ali postaju problem po sigurnost, socijalni mir i integritet domicilnog stanovništva. Nekontrolisani priraštaj stanovništva izaziva prije svega poremećaje na tržištu rada, stanovanja, izgradnje divljih naselja koja sobom nose dalje probleme čime se ugrožava socijalni režim, red i mir domaćeg stanovništva.

Slijede problemi pridošlica koji kao nosioci vlastitih kultura ugrožavaju etničku, nacionalnu pa i vjersku sliku društva i države usko povezano sa nemogućnostima neophodne integracije doseljenika u režim društva i države u koju dolaze ili u kojoj namjeravaju ostati. Navedeno i mnogo toga nenavedenog, rješava država i to je njena zadaća.

Priliv stanovništva,izdavanje viza boravka, rada i života u mnogim državama svijeta smatraju se osnovnom zadaćom zaštite vlastitih društvenih i nacionalnih interesa. U mnogim državama Evrope i te kako se gleda na procenat pridošlog stanovništva, u Švicarskoj ta kvota na godišnjem nivou iznosi 8% i strogo se prati u koju općinu se ko naseljava, te se i na taj način kontrolisano izbjegavaju veće koncentracije istih etničkih grupa u jednoj općini, na jednom mjestu. Izvodi o demokratskoj slici svake države moguće je pronaći u elektronskoj formi u institucijama zaduženim za pitanja stranaca i doseljenika.

U mnogima je rok primanja državljanstva, prije svega radi pitanja integracije, pet godina, dok u nekim državama on iznosi i do 15 godina, što je svakako pretjerano. Usljed neispunjavanja državnih obaveza, nagli priliv veće mase stanovništva stranih državljana - bilo ono ili ne bilo integrisano - društva pogođena prilivom potiče mehanizme samozaštite usljed čega kao posljedica dolazi do razvoja i širenja veoma negativnih oblika nacionalizma, nacionalističkih i populističkih pokreta.

Bosna i Hercegovina već plaća cijenu nekontrolisanog priliva stanovništva iz drugih zemalja i oblasti. Počeci nekontrolisanog naseljavanja vidljivi su iz precizno vođenih deftera iz perioda vladavine Osmanlija, iz kojih je vidljivo mnogo više nego se i očekivalo: imena i nazivi mjesta ljudi, islamizacija domaćeg stanovništva imenom i prezimenom rijetkom vjerodostojnošću kojom su pojedina naselja obuhvaćena tako, da je moguće pratiti njihov dalji tok razvoja do današnjih dana.

Najveći nekontrolisani priraštaj stanovništva Bosna i Hercegovina trpi tokom zabilježenih velikih razaranja, ratova, kuge i zemljotresa tokom 17. i 18. stoljeća. Primjetljiv je domino efekat da su napušteni prostori popunjavani stanovništvom iz susjednih oblasti. Usljed ratova, bolesti i prirodnih katastrofa naglo se pojavila potreba za radnom snagom usljed čega, na molbe aga i begova kao najvećih interesenata tog vremena, uz pisane zakone i propise od strane sultana, ta su se područja naseljavala i ustupala kmetovima, (Romanija, Mokro, Rogatica, Višegrad), potencijalnom bh. stanovništvu u budućnosti, koje je ta područja putem usiljenih zakonskih reformi, poklona, nasljedstva i kupovine jednostavno prisvojila. Da neko u jednom komadu danas ima 100 duluma zemlje, uveliko i veoma je neobična pojava. Takva politika iz prošlosti danas već ubire svoj danak.This Page is Published on January 19, 2018 in the Web Magazine „ORBUS.ONE“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 19.01.2018 - Last modified:20.01.2018.
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE