TOP

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAACTUA HOME PAGE
 Holokaust (Sho'ah): Uvod u nova negiranja holokausta i pravni i historijski revizionizam

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Slovenija, redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je pripremio analizu povodom formiranja kontraverznih međunarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska (BiH) za utvrđivanje historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo, koje predstavljaju najavu novog talasa negiranja holokausta i pravni i historijski revizionizam. Iz analize „Holokaust (Sho'ah): Uvod u nova negiranja holokausta i pravni i historijski revizionizam“ izdvajamo najvažnije i najzanimljivije dijelove.Holokaust (Sho'ah):

 Uvod u nova negiranja holokausta i pravni i historijski revizionizam


Pet značajnijih svjetskih istraživanja i izvještaja o antisemitizmu (Istraživanje i izvještaj Evropske komisije „Percepcija antisemitizma[1]“, Izraelski godišnji Izvještaj o Antisemitizmu[2], godišnji Izvještaj Centra Simon Wiesenthal[3], istraživanje „Holocaust remembrance project“[4] i Istraživanje američke tv CNN „Antisemitizam u Evropi“[5]) je obilježilo vrijeme uoči i tijekom obilježavanja 27.januara 2019.godine Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta (Sho'ah). Naftali Bennett, izraelski ministar za obrazovanje i dijasporu, predstavljajući godišnji izvještaj o antisemitizmu je pozvao svjetske vlade da iskorijene antisemitizam iz svojih društava i da zauzmu čvrsta i jasna stajališta prema mržnji usmjerenoj prema Jevrejima i upozorio da bi „Izrael trebao pomoći milionima Jevreja u dijaspori koji su izloženi antisemitskim zločinima.“ Jedna od osnova navedenog izvještaja je istraživanje „Percepcija antisemitizma“, kojeg je objavila Evropska komisija uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve holokausta 2019, o percepciji antisemitizma među Evropljanima, a  na zahtjev Evropskog parlamenta (EP).

Evropska komisija je objavila najveću anketu ikada provedenu o percepciji jevrejskog naroda i iskustvima antisemitizma. U istraživanju je učestvovalo preko 27.600 ispitanika u 28 država članica EU.


Rast antisemitizma u EU

Istraživanja su pokazala, da je u EU u velikoj mjeri došlo do povećanja antisemitizma, a devet od deset ispitanih Jevreja su izjavili, da se antisemitizam u EU povećao u posljednjih pet godina. Nažalost, njihovo mišljenje dijeli samo 36% ispitanika u javnosti EU, dok 85% Jevreja smatra da je antisemitizam najveći društveni ili politički problem u njihovoj državi unutar EU. Također, 89% Jevreja smatra da je antisemitizam najproblematičniji na internetu i društvenim mrežama; 28% ispitanika su bili maltretirani najmanje jednom u 2018.godini; 79% Jevreja koji su iskusili antisemitsko uznemiravanje u proteklih pet godina nisu to prijavili policiji ili drugoj instituciji; 34% izbjegava posjetiti Jevrejske događaje ili lokalitete, jer se ne osjećaju sigurno, a 70% Jevreja smatra da napori država članica EU u borbi protiv antisemitizma nisu efikasni. Najveću zabrinutost su izrazili Jevreji u Francuskoj (95 %), zatim slijede Jevreji u Njemačkoj (85 %), a najmanje su zabrinuti u Danskoj (56 %).

Studija također pokazuje da su Jevreji u Njemačkoj bili suočeni sa najvećim brojem antisemitskih napada. Nešto više od 1/3 Evropljana je mišljenja, da se antisemitizam povećao u njihovoj zemlji proteklih pet godina, ali skoro 2/3 Evropljana smatra da se antisemitizam nije povećao. Više od 1/2 ispitanika je navelo da je najproblematičnija manifestacija antisemitizma u njihovim zemljama negiranje holokausta, a zatim antisemitizam na internetu i online društvenim mrežama.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Evropske komisije je u povodu izvještaja izjavio: „Duboko sam zabrinut zbog rasta antisemitizma, kao što je zaključeno u izvještaju. Bitno je da se borimo protiv ove pošasti snažno i kolektivno. Jevrejska zajednica mora da se osjeća sigurno i kod kuće i u Evropi. Ako to ne možemo postići, Evropa prestaje da bude Evropa."

Iako obaveza zaštite građana EU leži prvenstveno u samim državama članicama, EU je u decembru 2018.godine jednoglasno usvojila „Deklaraciju o borbi protiv antisemitizma i razvoj zajedničkog sigurnosnog pristupa kako bi se bolje zaštitile Jevrejska zajednice i institucije u Evropi”. Države članice EU su također pozvane da koriste definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust.

Velika anketa-istraživanje medijske mreže CNN „Antisemitizam u Evropi“ krajem 2018.godine u sedam evropskih država anketirala je 7000 osoba: u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Francuskoj, Švedskoj, Mađarskoj i Poljskoj je otkrila da ¼ Evropljana vjeruje da Jevreji imaju previše uticaja na biznis i financije i da imaju mnogo uticaja na sukobe i ratove širom svijeta. Čak 1/3 ispitanika vjeruje da Jevreji koriste holokaust da bi ostvarili svoje ciljeve, a 1/5 anketiranih da Jevreji imaju značajan uticaj na politiku i  medije. Preko 40% anketiranih vjeruje da su Jevreji žive pod prijetnjom u državama EU, a 28% ispitanika, da je antisemitizam u njihovoj zemlji uglavnom rezultat akcija Izraela. Čak 2/3 ispitanika  smatra, da Jevrejske populacije ima mnogo više nego što je njihov stvaran broj, a 1/4 Mađara smatra da Jevreji čine 20% ukupne populacije svih ljudi na svijetu.

U pogledu rastućeg antisemitizma u Evropi Benjamin Netanyahu, premijer Izraela, je izjavio da „Postoji stari antisemitizam u Evropi koji dolazi od ekstremne desnice, ali postoji također novi antisemitizam koji dolazi od ekstremne ljevice i također radikalnih islamskih centara u Evropi koje šire kletve i laži o Izraelu.“ S tim u vezi Netanyahu je pohvalio desničarske lidere Austrije i Mađarske koji se prema njegovom mišljenju bore protiv antisemitizma što je izazvalo reakciju predsjednika države Izrael Ruvena Rivlina,  koji je  izjavio da je antisemitizam „zlo koje se može naći svuda - lijevo i desno, među nacionalistima i religioznima“, a da je borba protiv antisemitizma nemoguća stvaranjem koalicija sa neofašističkim pokretima i tako se direktno se suprotstavio Netanyahuu. Izraelski predsjednik smatra da je neofašizam „apsolutno nekompatibilan“ sa poviješću Izraela i smatra da je odbacivanje neofašističkih pokreta način borbe protiv antisemitizma.


Izraelci Greif i Israeli na čelu komisija za reviziju pravnih i historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo

Navedeni izvještaji i istraživanja  sadrže  i djelomičnu analizu  razloga antisemitizma u EU i što je najvažnije detektiraju i definiraju šta građani EU misle o Jevrejima, ali i šta Jevreji misle o državama EU u kojima žive i rade. Očigledno je, da postoji nesklad između opservacija Jevreja i građana EU o ugroženosti jevrejskih zajednica u EU, ali i drugačijih stavova između Netanyahu i Rivlina. U prvi plan kao osnove za antisemitizam u EU navodi se negiranje holokausta.

Ovih dana interesiranje međunarodne zajednice ne samo u EU su privukla dešavanja u Bosni i Hercegovini, jer je Vlada entiteta Republika Srpska, čija su vojska i policija presudom Međunarodnog suda pravde (ICJ) proglašene odgovornim za genocid u Srebrenici, a političko rukovodstvo entiteta Republika Srpska presuđeno za zločin genocida pred međunarodnim krivičnim sudom za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Den Haagu (ICTY), formirala dvije kontraverzne međunarodne komisije koje trebaju utvrditi događaje u vezi sa Srebrenicom i sa višegodišnjom opsadom Sarajeva. Na čelu obje komisije nalaze se izraelski Jevreji. Jevrejski profesori Gideon Greif i Raphael Israeli su osobe, koje su pristale da budu na čelu dvije kontraverzne međunarodne komisije i preuzeli su historijsku odgovornost da upravljaju procesima kojima se negiraju pravosnažne presude međunarodnih sudova o počinjenom genocidu u Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju da sudjelovanje navedenih profesora u pokušajima nepriznavanja međunarodnih pravosnažnih presuda i pokušajima negiranja počinjenog genocida u Srebrenici otvara prostor negatorima holokausta i zagovornicima antisemitizma u Evropi i svijetu da na isti i/ili sličan način pokušaju ili nastave osporavanje holokausta odnosno osnuju kontraverzne međunarodne komisije po istom modelu.


ICTY pravosnažno presudio zločin genocida u Srebrenici

Poznato je, da su dva suda UN-a, Međunarodni sud pravde (ICJ) i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY), svojim presudama utvrdili relevantne činjenice i zločin počinjen u Srebrenici nad Bošnjacima presudili kao zločin genocida, a opsadu Sarajeva od 1992-1995.godine je ICTY presudio kao zločin protiv čovječnosti i kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I zločin u Srebrenici i zločin u Sarajevu presuđeni su kao Udruženi zločinački poduhvati od strane ICTY-a. Američka  i druge ambasade u Bosni i Hercegovini, Ured Visokog predstavnika (OHR) i niz međunarodnih organizacija su osudile formiranje te dvije kontraverzne međunarodne komisije smatrajući, da je su međunarodni sudovi u posljednjih 25 godina utvrdili istinu u vezi sa Srebrenicom i Sarajevom. Generalno, formiranje dvije međunarodne komisije se od međunarodnih zvaničnika tretira kao pokušaj revizionizma i negiranja genocida i opsade Sarajeva utvrđenih od UN sudova, a žrtve smatraju da se komisijama žele poništiti činjenice u presudama ICTY I ICJ, odnosno onemogućiti žrtvama da dosegnu krivičnu pravdu, ali i pokušaj da se komisijama utiče na drugostepene presude protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

Upravo činjenica, da navedeni izraelski profesori, Greif i Israeli, budu na čelu dvije kontraverzne međunarodne komisije koje trebaju da ponovo utvrđuju dešavanja u Srebrenici i Sarajevu izazvala je dodatne reakcije u evropskim i američkim političkim krugovima. Znajući koliko je međunarodna zajednica na čelu sa SAD i EU uradila na krivičnom progonu odgovornih formirajući ICTY, ali i Sud Bosne i Hercegovine, liderstvo dvojice Jevreja u kontraverznim međunarodnim komisijama, prema mišljenju analitičara, biće primarno u fokusu evropskih političkih krugova, posebno onih u Evropskom parlamentu koji su uvjerljivo sa 98% usvojili nekoliko rezolucija kojima se potvrđuje genocid u Srebrenici. Evropski parlamentarci (EP) su u protekle četiri godine pokrenuli i instalirali niz mjera, radnji i akcija u okviru EU da bi se Jevrejska zajednice u potpunosti zaštitile na tlu Europe. Formiranje kontraverznih međunarodnih komisija je i „prst u oko“ i posljednjoj Rezoluciji Evropskog parlamenta iz novembra 2018.godine prema kojoj se za Srbiju uvodi novi uvjet za ulazak u EU, a to je prihvaćanje i priznanje naslijeđa i  presuda ICTY, prevashodno pravosnažnih presuda za genocid u  Srebrenici, koje je u posljednje vrijeme najviše negirala premijerka Republike Srbije Ana Brnabić.


Da li Greif i Israeli potkopavaju jevrejsku borbu protiv antisemitizma i negiranja holokausta?

Analitičari smatraju, da se angažman dvojice Jevreja, Greifa i Israelija, kao predsjednika kontraverznih međunarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska za Srebrenicu i Sarajevo, koje trebaju dezavuirati međunarodno potvrđene sudske činjenice kroz pravosnažne presude vjerojatno će najviše štete nanijeti jevrejskim zajednicama u državama EU, ali i šire, jer sudjelovanjem u kontraverznim međunarodnim komisijama za reviziju pravnih činjenica (pravosnažnih presuda) i historije potkopavaju Jevrejsku borbu protiv antisemitizma i negiranja holokausta. Pored privatnog interesa dvojice profesora analitičari postavljaju pitanje čime su se rukovodila dvojica jevrejskih profesora, da u vrijeme rastućeg antisemitizma u EU i svijetu ulaze u sferu negiranja pravosnažnih presuda UN sudova za genocid nad Bošnjačko-muslimanskim narodom u Evropi. Centar Simon Wiesenthal, koji ima sjedište u Jeruzalemu je u svom izvještaju objelodanio rezultate nastavka svog rada sudskog progona bivših nacista. Od 2001.  do 2018.godine osuđeno je 105 nacista za sudjelovanje u holokaustu, a četiri suđenja su još u toku. Procesi pred ICTY još nisu završeni i veoma je upitno da li se sudjelovanjem dvojice jevrejskih profesora u kontraverznim komisijama, koju je formirala srpska strana u BiH (Vlada entiteta Republika Srpska) nanosi šteta i sudskim procesima koji se vode širom svijeta protiv nacista o čemu nas detaljno izvještava ugledni Centar Simon-Wiesenthal.

Veoma su interesantni zaključci istraživanja „Holocaust remembrance project“,  kojeg su sponzorirali univerziteti Yale, Grinnell College i Evropska unija za progresivni Judaizam, objavljeni  25.januara 2019.godine. Studija obuhvata države EU, osim Španije, Portugala i Švedske. Jedan od ključnih zaključaka je, da Izrael podržava mnoge nacionaliste i revizionističke Vlade umjesto da protestira protiv revizionističkih ekscesa usmjerenih protiv Jevreja. Shodno studiji revizionizam po pitanju holokausta je na najgoroj  razini u  Hrvatskoj, Mađarskoj i Litvaniji, te da Vlade tih zemalja „nastoje minimalizirati ulogu njihovih pripadnika u masovnim ubijanjima Jevreja.“


Zašto se skrivaju arhive o holokaustu u Srbiji?

Također se  u studiji „Holocaust remembrance project“ precizira i da se mnoga arhivska građa i zbirke koje se odnose „na ustašku državu Nezavisnu državu Hrvatsku-NDH“ nalaze se u arhivama Ministarstva odbrane Republike Srbije te su nedostupne „uz izgovor da su se  morale premjestiti izvan Beograda tokom 'NATO intervencije' iz 1999.godine”. I navodi se da se „intervjuirani akademici žale“ da su mnoge arhive korisne za razumijevanje holokausta u Srbiji nedostupne, te da je tim arhivama „teško ili nemoguće pristupiti“. 

U narednom period očekuju se reakcije jevrejskih organizacija širom svijeta za borbu protiv antisemitizma i negiranje holokausta, države Izrael te mehanizama u okviru UN-a prema formiranim kontraverznim međunarodnim komisijama Vlade entiteta Republika Srpska za reviziju pravosnažnih presuda o počinjenom genocidu u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Sarajevu i reviziju historije, ali i  reakcije  drugih država EU koje su svojim rezolucijama, zajedno sa SAD, Kanadom i Australijom prihvatili EU rezolucije kojima se pravosnažnim presudama potvrđuje genocid u Srebrenici potvrđen pravosnažnim presudama od strane međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Den Haagu.

Ljubljana, 12. februar/veljača 2019This Page is Published on February 18, 2019 in the Web Magazine „ORBUS.ONE“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 18.02.2019 - Last modified:18.02.2019.


BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE