TOP

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
ACTUA HOME PAGE
 
 

Ombudsmenka  za ljudska prava BiH dr. Džumhur posjetila IFIMES


 

LJUBLJANA, 27. februar 2020 Direktori Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf te potpredsjednik Savjetodavnog odbora IFIMES-a prof.dr. Ernest Petrič su danas na institutu primili dr. Jasminku Džumhur, ombudsmenku za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
 
 
Direktori instituta su ombudsmenki za ljudska prava Bosne i Hercegovine dr. Džumhur predstavili djelovanje instituta u regijama Balkana i Bliskog istoka sa fokusom na Bosni i Hercegovini odnosno implementaciji i zaštiti ljudskih prava. Posebna pažnja bila je namijenjena projektima, koji su povezani sa sistemskom diskriminacijom i preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Potrebno je izraditi odgovarajuće zakonodavstvo i pravne okvire za osiguravanje efektivnog procesuiranja počinilaca, pomoći i zaštite žrtava i svjedoka. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon na nivou države o žrtvama torture i nisu ispoštovane rezolucije UN o pravima žrtava uključujući reparacije. Zakoni ne postoje zbog političke opstrukcije, da se žrtve drže podijeljene po nacionalnim, teritorijalnim i entitetskim linijama, ali i zbog činjenice da je država Bosna i Hercegovina ekonomski slaba da se upusti u sistem reparacija. Upravo donošenjem državnog zakona na razini BiH, kojim bi se bezuvjetno garantirala ne samo zaštita žrtava, nego finansijska nezavisnost žrtava od političkih elita. 

Ombudsmenka za ljudska prava BiH dr. Džumhur predstavila je glavne prioritete Institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, posebno usklađivanje i djelovanje u skladu sa standardima EU i suvremenoj praksi najrazvijenih država u sferi ljudskih prava.  

Na kraju razgovara potpredsjednik Savjetodavnog odbora IFIMES-a prof.dr. Ernest Petrič, koji je član Međunarodne pravne komisije UN-a (ILC UN) i nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Republike Slovenije istaknuo je važnost pravne regulative sa područja ljudskih prava i njenu implementaciju te poštivanje međunarodnih obaveza svake države u sferi ljudskih prava i građanskih sloboda. To je posebno važno za državu kao što je Bosna i Hercegovina, koja je izašla iz rata i ima aspiracije da postane punopravna članica EU, a poštivanje ljudskih prava je test za njenu demokraciju.

 
Direktori instituta su dr. Džumhur predstavili mogućnost organiziranja regionalnog događaja na temu ljudskih prava i građanskih sloboda na kojem bi se predstavila iskustva i perspektive ljudskih prava u državama regiona i njihova primjerljivost sa najvišim međunarodnim standardima i iskustvima.

Ljubljana, 27. februar/veljača 2020
  • Link (BSH): https://www.ifimes.org/ba/9776  (Saopćenje za javnost: Ombudsmenka za ljudska prava BiH dr. Džumhur posjetila IFIMES)
  • Link (BSH): https://www.ifimes.org/ba/9774 (Analiza ● Pnina Shuker: Zašto je Rusija zadovoljna sa Brexitom?)
  • Link (BSH): https://www.ifimes.org/ba/9766  (Analiza - Trumpov mirovni plan 2020: Između međunarodnog prava i realnosti)
  • Link (BSH): https://www.youtube.com/watch?v=I2DJIyDth6o (Video - Predavanje Draga Pilsla: "Odnosi med državo in cerkvami/verskimi skupnostmi na Zahodnem Balkanu")
  • Link (BSH): https://www.ifimes.org/ba/9745 (Analiza - Crna Gora 2020: Da li će Crnogorska pravoslavna crkva postati unijatska crkva?)
  • Link (BSH): https://www.ifimes.org/ba/9759  (Analiza - Bosna i Hercegovina 2020: Završna faza "Dodikizacije" Republike Srpske?
  • Link (ENG): https://www.europeanperspectives.org/en International scientific journal "European Perspectives"
  • Link (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=645V9eryieI&t=5s  (IFIMES presentation film)
IFIMES – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, ima specijalni konzultativni status pri Ekonomsko-socijalnim vijećem ECOSOC/UN od 2018.godine.
This Page is Published on February 28, 2020 in the Web Magazine „ORBUS.ONE“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction: 28.02.2020 - Last modified:28.02.2020.


BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE