Nederlands - Veelvuldig fout gespelde woorden 
Fout Goed Uitleg
monotheisme monotheÔsme met trema: Ô
Montessori school montessorischool Kleine letter, ťťn woord.
montignacen montignaccen met 'cc'
moors Moors 'moors' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Moors' volgens de regels van 2005.
moorse Moorse 'moorse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Moorse' volgens de regels van 2005.
morgenland Morgenland Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
moskeeen moskeeŽn met trema: Ž
moslem moslim 'moslem' is geschreven volgens de regels van 1995, 'moslim' volgens de regels van 2005.
mozaiek mozaÔek Trema op de i. mozaÔeken.
mozaieken mozaÔeken met trema: Ô
mozaiekvloer mozaÔekvloer met trema: Ô
mozaiekvloeren mozaÔekvloeren met trema: Ô
mozaisch mozaÔsch met trema: Ô
mozaische mozaÔsche met trema: Ô
mr. dr. A. baron Van Weezel mr. dr. A. baron van Weezel Het voorzetsel of lidwoord krijgt als eerste woord van een familienaam een hoofdletter, behalve als er een naam, voorletter of adellijke titel aan voorafgaat.
mrd. (miljard) mld. (miljard) Afkorting: mld. De afkorting mia, die vooral in financiŽle documenten voorkomt, gebruiken we niet op het scherm.
muggezifter muggenzifter Met tussen-n.
muizegerst muizengerst De tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
muizetarwe muizentarwe De tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
mullah moellah met oe, niet met u
mullahs moellahs 'mullahs' is geschreven volgens de regels van 1995, 'moellahs' volgens de regels van 2005.
mulo-school muloschool Een letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
multi national multinational Eťn woord.
multiplechoice multiple choice In samenstellingen met streepje: multiple-choicevraag (Van Dale spelt multiplechoicevraag). Nederlands alternatief: meerkeuzevraag.
multiplesclerose multiple sclerose Meestal wordt de afkorting MS gebruikt, vooral in samenstellingen: MS-patiŽnt.
muntspecien muntspeciŽn met trema: Ž
musseum museum Met enkele s
mutandis mutatis mutandis Twee woorden
muziek-corps muziekkorps Corps (met Franse uitspraak) komt voor in: corps diplomatique, studentencorps Korps (met Nederlandse uitspraak) is het gewone woord. brandweerkorps, legerkorps, muziekkorps.
muziekale muzikale  
muziekant muzikant  
mŁsli muesli 'mŁsli' is geschreven volgens de regels van 1995, 'muesli' volgens de regels van 2005.
mŁslibol mueslibol 'mŁslibol' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mueslibol' volgens de regels van 2005.
mŁslibollen mueslibollen 'mŁslibollen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mueslibollen' volgens de regels van 2005.
mŁslikoek mueslikoek 'mŁslikoek' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mueslikoek' volgens de regels van 2005.
mŁslikoeken mueslikoeken 'mŁslikoeken' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mueslikoeken' volgens de regels van 2005.
mŁslireep mueslireep 'mŁslireep' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mueslireep' volgens de regels van 2005.
mŁslirepen mueslirepen 'mŁslirepen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mueslirepen' volgens de regels van 2005.
mysterien mysteriŽn met trema: Ž
mythologieen mythologieŽn met trema: Ž
Mytylschool mytylschool Soortaanduidingen van opleidingen krijgen een kleine letter.
naapen na-apen Met een streepje
naar hartelust naar hartenlust Met tussenletter -n
naar verluid naar verluidt Met dt.
nachtengaal nachtegaal Dit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
naief naÔef Verbuiging: naÔeve, naÔever, naÔefst. Afleiding: naÔviteit.
naiefst naÔefst met trema: Ô
naieve naÔeve met trema: Ô
naieveling naÔeveling met trema: Ô
naievelingen naÔevelingen met trema: Ô
naiever naÔever met trema: Ô
naijleffect na-ijleffect We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
naijleffecten na-ijleffecten 'naijleffecten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'na-ijleffecten' volgens de regels van 2005.
naijlen na-ijlen We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
naijver na-ijver We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
naijverig na-ijverig We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
naijverige na-ijverige 'naijverige' is geschreven volgens de regels van 1995, 'na-ijverige' volgens de regels van 2005.
naiveteit naÔveteit met trema: Ô
naiviteit naÔviteit met trema: Ô
namenlijk namelijk  
Napoleontisch napoleontisch Persoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter.
narsis narcis Meervoud: narcissen.
nasi-ingredienten nasi-ingrediŽnten met trema: Ž
nasigoreng nasi goreng Een woordgroep schrijven we met spaties tussen de woorden.
natien natiŽn met trema: Ž
nationaal communistisch nationaalcommunistisch ťťn woord
nationaal democratisch nationaaldemocratisch ťťn woord
navajo Navajo De naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
navajo's Navajo's 'navajo's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Navajo's' volgens de regels van 2005.
naweeen naweeŽn met trema: Ž
nazi-agressie naziagressie Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe.
nazi-concentratiekamp naziconcentratiekamp Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe.
nazi-oorlogsmisdadiger nazioorlogsmisdadiger Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe.
nazi-propaganda nazipropaganda Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe.
nazi-skins naziskins Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe.
nazi-vernietigingskamp nazivernietigingskamp Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe.
nazireeer nazireeŽr met trema: Ž
nazireeers nazireeŽrs met trema: Ž
Neanderthaler neanderthaler Soms denken we bij de soortnaam van een zaak niet meer aan de plaats van herkomst, maar aan de kenmerken van de zaak. Dan vervalt de hoofdletter. De regel geldt ook voor sommige andere samenstellingen en afleidingen.
Neanderthalers neanderthalers 'Neanderthalers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'neanderthalers' volgens de regels van 2005.
necrologieen necrologieŽn met trema: Ž
nederlandstalig Nederlandstalig Afleidingen van aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Ook: Engelstalig, Franstalig enz.
neergevleid neergevlijd Met lange ij
neervleien neervlijen Met lange ij
neerwaards neerwaarts  
neestemmer nee-stemmer met koppelteken
Negen op de tien sommen is fout Negen op de tien sommen zijn fout Negen is de kern van het onderwerp. Het hele onderwerp is dus meervoudig en daar hoort een persoonsvorm in het meervoud bij.
neglige negligť met accent aigu
negligťtje negligeetje met -ee- ipv ť
nek aan nekrace nek-aan-nekrace Streepjes tussen de delen van de samenstelling, behalve voor het laatste deel.
Neolithicum (tijdperk) neolithicum (tijdperk) Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
nettoinkomen netto-inkomen Met een streepje
neuralgieen neuralgieŽn met trema: Ž
neurien neuriŽn met trema: Ž
nielleerde niŽlleerde met trema: Ž
nielleren niŽlleren met trema: Ž
nierpatient nierpatiŽnt met trema: Ž
nierpatienten nierpatiŽnten met trema: Ž
niet-commerciele niet-commerciŽle met trema: Ž
niet-joodverklaring niet-Joodverklaring 'niet-joodverklaring' is geschreven volgens de regels van 1995, 'niet-Joodverklaring' volgens de regels van 2005.
niet-joodverklaringen niet-Joodverklaringen 'niet-joodverklaringen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'niet-Joodverklaringen' volgens de regels van 2005.
niet-officiele niet-officiŽle met trema: Ž
nietemin niettemin Twee t's.
nietroker niet-roker Met een streepje
nieuw-mexico Nieuw-Mexico Aardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
nieuwjaar Nieuwjaar Het woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
nieuwschierig nieuwsgierig met een g
Nieuwzeelands Nieuw-Zeelands Met een streepje
niewe nieuwe  
Nijlkrokodil nijlkrokodil geen hoofdletter
nirvana nirwana 'nirvana' is geschreven volgens de regels van 1995, 'nirwana' volgens de regels van 2005.
nivo niveau Met eau.
nobelprijs Nobelprijs Met hoofdletter.
nobelprijswinnaar Nobelprijswinnaar Persoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter maar als de eigennaam duidelijk moet uitkomen, blijft de hoofdletter behouden.
nochthans nochtans Geen h na de t.
nochthans nochtans Uit het Middelnederlands nochtan (nog dan) + het bw. vormende achtervoegsel -s
nonactief non-actief Met streepje.
nonferrometalen non-ferrometalen Met streepje.
Noordafrikaans Noord-Afrikaans Met een streepje
Noordamerikaans Noord-Amerikaans Met een streepje
Noordbrabants Noord-Brabants Met een streepje
Noordbrabantse Noord-Brabantse Met een streepje
Noordenwind noordenwind Een windrichting heeft alleen een hoofdletter als onderdeel van een aardrijkskundige naam (Noord-Frankrijk), of als ze zelf als een eigennaam gebruikt wordt (het rijke Noorden).
Noorderkeerkring noorderkeerkring In tegenstelling tot 'Steenbokskeerkring' en 'Kreeftskeerkring' zonder hoofdletter.
Noordeuropees Noord-Europees Met een streepje
Noordhollands Noord-Hollands Met een streepje
Noordhollandse Noord-Hollandse Met een streepje
noordpoolexpeditie Noordpoolexpeditie Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
noordpoolexpedities Noordpoolexpedities 'noordpoolexpedities' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Noordpoolexpedities' volgens de regels van 2005.
noordster (hemelnoordpool) Noordster (hemelnoordpool) Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
noordwaards noordwaarts  
noorman Noorman De naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
noormannen Noormannen 'noormannen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Noormannen' volgens de regels van 2005.
notabene nota bene met spatie
notariele notariŽle met trema: Ž
notatje notaatje met dubbele a
notedop notendop In samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
nouvelle-cuisine nouvelle cuisine In samenstellingen met streepje: nouvelle-cuisinerestaurant.
NSBer NSB'er Met apostrof
NSBers NSB'ers Met apostrof
nucleare nucleaire  
nucleinezuren nucleÔnezuren met trema: Ô
nucleinezuur nucleÔnezuur met trema: Ô
numerotje numerootje met dubbele o
numerus-fixus numerus fixus Geen koppelteken.
nummer-1-hit nummer 1-hit Als een woord gevolgd wordt door een getal om een categorie aan te geven, gebruiken we een spatie. (nummer 1) In een samenstelling spellen we een koppelteken na zo'n woordgroep. (nummer 1-hit)
nummeriek numeriek  
nummerieke numerieke  
nutrient nutriŽnt met trema: Ž
nympf nimf Met i en f. nimfen.
o-benen O-benen met hoofdletter
obedientie obediŽntie met trema: Ž
obedienties obediŽnties met trema: Ž
obeliks obelisk Meervoud: obelisken.
oblieen oblieŽn met trema: Ž
observantien observantiŽn met trema: Ž
obsesionneel obsessioneel Twee s'en, ťťn n. Verbuiging: obsessionele, obsessioneler, obsessioneelst.
ocassion occasion met dubbel c, enkel s
ocassioneel occasioneel Twee c's, ťťn s, ťťn n. Verbuiging: occasionele, occasioneler, occasioneelst.
ochlocratieen ochlocratieŽn met trema: Ž
ochtendappŤl ochtendappel 'ochtendappŤl' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ochtendappel' volgens de regels van 2005.
octaeder octaŽder met trema: Ž
octaeders octaŽders met trema: Ž
october oktober Met k ipv c
odysseeen odysseeŽn met trema: Ž
odyssees odysseeŽn met trema: Ž
oecomene oecumene Grieks: oikumŤnŤ, bewoonde wereld: (het streven naar) de eenheid van alle christenen.
oekelele ukelele 'oekelele' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ukelele' volgens de regels van 2005.
oekelŤle ukelele (snaarinstrument) zonder accentteken en met 'u'
Oekraiens OekraÔens met trema: Ô
Oekraiense OekraÔense met trema: Ô
Oekraine OekraÔne met trema: Ô
oelenwapper oelewapper Dit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
oernevel Oernevel Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
oevre oeuvre  
off line offline Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in ťťn woord.
off side offside Eťn woord.
off-day offday Eťn woord. offdays.
off-shore offshore Geen streepje in samenstellingen met offshore tenzij de klinkers botsen.
officiŽel officieel Geen Ž, maar wel officiŽle
officiele officiŽle Mert een Ž
Officier van Justitie officier van justitie Titulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
offscreen off screen In samenstellingen met streepje: off-screencommentaar.
ofset offset Met dubbele f
ohaen ohaŽn met trema: Ž
oktaaf octaaf Meervoud: octaven.
oktaven octaven Met c ipv k
oktoberrevolutie Oktoberrevolutie Het woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
okult occult Twee c's. Verbuiging: occulte, occulter, meest occult.
oleografieen oleografieŽn met trema: Ž
olien oliŽn Mert een Ž
oligarchieen oligarchieŽn met trema: Ž
olympier olympiŽr met trema: Ž
olympiers olympiŽrs met trema: Ž
olympische spelen Olympische Spelen Correct is: Olympische Spelen, met beginhoofdletters, omdat het om een eigennaam gaat.
om-en-om om en om Geen koppeltekens
omatje omaatje met dubbele a
omkeerprocťdť omkeerprocedť Gewoon fout.
ommelet omelet  
on line online Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in ťťn woord.