Return to Start Page
Click here

WorldClock Script provided by
ORBUS Webpage

WorldClock
  


Žena sa Une - simbol rijeke i grada Bihaća

Djevojka sa Une

Ona je simbol slobodnog grada, simbol rijeke, i simbol ljubavi, davne neke. Požudna, mlada, hrabra i jaka, danas već zrela žena, prkosno svjedoči o nekom davnom i lijepom minulom vremenu.